Opis projektu

Nazwa projektu: INTEND Planowanie z wykorzystaniem Zintegrowanych Systemów Energetycznych – ZSE – w budynkach użyteczności publicznej
Okres realizacji: 2006-2009
Źródło finansowania: Unia Europejska, Inteligentna Energia dla Europy
Koordynator projektu: KanEnergi AS, Norwegia
Partnerzy:
 • Norwegia:

         1. KanEnergi AS
         2. Green Building Alliance

 • Dania:

         1. Esbensen Consulting Engineers AS
         2. Engineering College of Aarhus

 • Polska: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
 • Wielka Brytania: London Metropolitan University
 • Grecja: National and Kapodistrian University of Athens
 • Austria: Austrian Energy Agency
Strona internetowa: https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/intend#results
Cel projektu:

Cele długofalowe:

 • wprowadzenie zintegrowanych systemów energetycznych jako standardowej procedury planistycznej w budynkach użyteczności publicznej w Europie
 • rozpowszechnienie wiedzy na temat korzyści ze stosowania ZSE wśród użytkowników tych budynków
 • dostarczenie wiedzy na temat ZSE architektom i projektantom
 • zachęcenie organizacji działających na rynku nieruchomości, właścicieli budynków oraz inwestorów do promocji budynków o wysokiej jakości energetycznej (niskim zapotrzebowaniu na energię)
 • określenie zbioru norm związanych z projektowaniem budynków bezpośrednio związanych w Dyrektywą EPBD

Cele krótkoterminowe

 • sprawdzenie, jak ZSE mogą być wykorzystane w rzeczywistości na przykładzie 12 wybranych budynków w Europie
 • opracowanie narzędzi i metod dla ZSE wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD
 • opracowanie strony www.ecoark.net z bazą danych o budynkach o wysokiej jakości energetycznej, eko-budownictwie, itp.
 • rozpowszechnienie metody ZSE i narzędzi wykorzystanych w 12 pilotowych budynkach