Opis projektu

Nazwa projektu: LiCEA – Audyty energetyczne w cyklu życia
Okres realizacji: 2012-2014
Źródło finansowania: Unia Europejska, Program dla Europy Środkowej
Koordynator projektu: Prowincja Mantova (Włochy)
Partnerzy:
  1. Prowincja Mantova
  2. AGIRE Energy Management Agency (Włochy)
  3. AIEC Agency for Innovation and European Cooperation (Słowacja)
  4. EAR Energy Agency of the Regions (Austria)
  5. NAPE Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (Polska)
  6. PBN Pannon Business Network Association (Węgry)
Strona internetowa: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/
Cel projektu:

Projekt LiCEA poświęcony jest tworzeniu modeli uproszczonych audytów energetycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich klastrów, w oparciu o analizę cyklu życia. Audyty te mają wskazać możliwości oszczędności energii i obniżenia kosztów produkcji.

Zastosowanie narzędzia analitycznego LiCEA w MŚP pozwoli zidentyfikować potencjalne oszczędności i wskaże możliwości zmniejszenia zużycia energii, obniżając koszty produkcji i szkodliwe emisje. Projekt ma na celu zrównoważony rozwój i wzrost konkurencyjności sektora MŚP.