Strona główna>Oferta>Audyty i świadectwa budynków>Audyt energetyczny budynku mieszkalnego

Audyt energetyczny budynku mieszkalnego

(na podstawie Ustawy o remontach i termomodernizacji)

Cel

Wskazanie zakresu finansowo-rzeczowego inwestycji prowadzącej do obniżenia rachunków za ciepło na ogrzewanie pomieszczeń i podgrzewanie wody,  z wykorzystaniem kredytu z premią termomodernizacyjną.

Przykładowy koszt eksploatacji lokalu o powierzchni 41 m2  z dwoma lokatorami

 

Audyt jest dokumentem zgodnym z wymaganiami określonymi w "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego", które zostało zmienione "Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego".

Audyt energetyczny stanowi założenia do projektu budowlanego.  Jest też podstawą do weryfikacji mocy zamówionej, gdyż obejmuje obliczenie aktualnego obciążenia cieplnego. Pozytywnie zweryfikowany audyt jest niezbędny (wraz z uwiarygodnieniem zdolności kredytowej klienta) do udzielenia kredytu, którego spłata następuje częściowo dzięki zmniejszeniu kosztów ogrzewania.

Po weryfikacji audytu przez BGK i otrzymaniu promesy wypłaty premii termomodernizacyjnej lub remontowej klient zawiera umowę kredytową z jednym z banków współpracujących z BGK. Po zakończeniu inwestycji zostaje wypłacona premia w wysokości 20% wykorzystanego kredytu, jednak nie może ona przekraczać:

  1. 16% kosztów termomodernizacji i
  2. dwuletnich oszczędności w kosztach ogrzewania.

Zakres

  • Ocena aktualnego stanu technicznego budynku i jego instalacji.
  • Określenie charakterystyki energetycznej budynku.
  • Wykaz usprawnień termomodernizacyjnych wchodzących w zakres przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
  • Opis techniczny przewidzianego do realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
  • Ocena ekonomiczna wybranego wariantu.

Metodyka

W opracowaniu wykorzystuje się następujące przepisy i normy:

Referencje

Ponad 3000 wykonanych audytów, z czego ok.1200 dla wspólnot mieszkaniowych, pozostałe dla spółdzielni mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych w Warszawie i na terenie województw mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego. Udzielamy gwarancji na pozytywną weryfikację audytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Osoby odpowiedzialne za kontakt z klientami

Dorota Kowalska

e-mail: dkowalska@nape.pl

tel. 22 505-45-06

Janusz Łaszczych

e-mail: jlaszczych@nape.pl

tel. 22 505-44-99