Strona główna>Oferta>Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt jest systematyczną procedurą mającą na celu uporządkowanie i analizę często fragmentarycznych informacji o urządzeniach energochłonnych oraz o zużyciu energii w przedsiębiorstwie (również w wymiarze kosztowym), zidentyfikowanie obszarów znaczącego zużycia, ocenę energochłonności poszczególnych obszarów oraz identyfikację potencjału jej zmniejszenia. W przedsiębiorstwach produkcyjnych udaje się nam zazwyczaj zidentyfikować bezinwestycyjne możliwości poprawy efektywności energetycznej o co najmniej kilka punktów procentowych.

Więcej informacji nt. audytów energetycznych przedsiębiorstwa


W przypadku zainteresowania ofertą NAPE w zakresie audytów energetycznych przedsiębiorstw prosimy o kontakt:

Marek Amrozy

mamrozy@nape.plnape@nape.pl

tel. 22 50 54 661