Opis projektu

Nazwa projektu: Program Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce dla małych i średnich przedsiębiorstw PolSEFF
Okres realizacji: 2011-2014
Źródło finansowania: PolSEFF
Koordynator projektu: Biuro PolSEFF
   
Strona internetowa: http://www.polseff.org/
Cel projektu:

PolSEFF jest Programem Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce, z linią kredytową o wartości €150 milionów. Oferta PolSEFF jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zainteresowanych inwestycją w nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie energii lub wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych.
Finansowanie można uzyskać w formie kredytu lub leasingu w wysokości do 1 miliona EURO za pośrednictwem uczestniczących w Programie instytucji finansowych (banków i instytucji leasingowych).

Projekty realizowane w ramach programu PolSEFF można podzielić na trzy główne grupy inwestycji:

  • Inwestycje bazujące na urządzeniach i rozwiązaniach z listy LEME
  • Projekty dużej skali z obszaru Efektywności Energetycznej, Energii Odnawialnej oraz Budynków
  • Projekty inwestycyjne Dostawców