Opis projektu

Nazwa projektu: PolySMART Poligeneracja energii wykorzystująca zaawansowane technologie produkcji chłodu z ciepła dla klimatyzacji i instalacji chłodniczych małej i średniej skali
Okres realizacji: 2006-2010
Źródło finansowania: Unia Europejska, Inteligentna Energia dla Europy
Koordynator projektu: Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE
Partnerzy:
 1. Fraunhofer-Gesellschaft żur Foerderung der angewandten Forschung e.V.
 2. Hógskolan Dalarna
 3. Besel S. A.
 4. ClimateWell AB
 5. Fredrik Setterwall Konsult AB
 6. Kungliga Tekniska Hoegskolan
 7. IKERLAN Technological Research Centre.
 8. Rotartica S. A.
 9. Joanneum Research-Forschungsgesellschaft m.b.H.
 10. FA. TEC Thermic Energysystems & Consulting GmbH
 11. Behaltertechnik Pink Ges.m.b.H.
 12. Schneid GmbH
 13. S.O.LI.D. Gesellschaft fur Solarinstallation und Design m.b.H.
 14. Weingut Ing. Johannes Peitler
 15. PSE GmbH -Forschung Entwicklung Marketing
 16. Sortech Aktiengesellschaft
 17. Technische Werke Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft
 18. TEDOM-VKS s.r.o.
 19. Energy research Centre of the Netherlands
 20. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
 21. Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e lnovacao
 22. AO SOŁ – Energias Renovaveis, LDA.
 23. EuroSolar – Energias Alternativas, Lda.
 24. Politecnico di Milano
 25. Avesco AG
 26. M.Conde Engineering
 27. Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research
 28. ROBUR S.p.A.
 29. Bavarian Center for Applied Energy Research
 30. Phoenix SonnenWaerme AG
 31. Technische Universitat Berlin
 32. University of Malta
Strona internetowa: https://cordis.europa.eu/project/id/19988
Cel projektu:

Celem nadrzędnym projektu było przyspieszenie rozwoju rynku małych i średnich instalacji opartych o systemy poligeneracji, jak również promocja najnowszych technologii chłodniczych, znacznie przyjaźniejszych dla środowiska niż te wcześniej stosowane.

Projek miał również na celu wykazanie technicznej możliwości realizacji układów mikrotrigeneracyjnych, określenie obszarów, w których ich zastosowanie byłoby ekonomicznie uzasadnione oraz przygotowanie wytycznych oraz narzędzi projektowych dla projektantów oraz inwestorów. Obok działań badawczych projekt miał na celu propagowanie idei poligeneracji oraz integrowanie różnych środowisk (przemysł – energetyka – nauka – odbiorcy) w celu podjęcia wspólnych wysiłków w tym zakresie.