Poprzyj Inicjatywę Fala Renowacji

Celem inicjatywy jest wyraźne zwiększenie tempa modernizacji polskich zasobów budowlanych, by renowacja budynków znalazła się w centrum działań na rzecz wyjścia z kryzysu gospodarczego. List prezentujący potencjał ogólnopolskiej fali kompleksowej modernizacji energetycznej budynków został wysłany m.in. do Ministerstwa Rozwoju, które odniosło się przychylnie do inicjatywy. Zapraszamy do zapoznania się z raportem, będącym rozszerzeniem treści zawartej w liście wysłanym do rządu. Znajdziecie go Państwo na stronie: https://falarenowacji.com/raport/ . Raport został przekazany do Ministerstwa Rozwoju, a także do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Przygotowanie listu i zbieranie podpisów zainicjowali przedstawiciele Danfoss Poland, Knauf Insulation, Rockwool Polska i Signify. Obecnie falę renowacji popiera już 20 sygnatariuszy listu, a wśród nich organizacje pozarządowe, stowarzyszenia branżowe i firmy. Wciąż można się dopisać do listy sygnatariuszy.

Kontakt

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.