Opis projektu

Nazwa projektu: RENEW SCHOOL
Okres realizacji: 2014-2017
Źródło finansowania: Unia Europejska, Inteligentna Energia dla Europy
Koordynator projektu: Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energie, Austria
Partnerzy: Danmarks Tekniske Universitet, Dania
Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., Niemcy
Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale – INFORMEST, Włochy
Politecnico di Milano, Włochy
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Polska
Chalmers Tekniska Högskola AB, Szwecja
DTTN (Trentino Technological Cluster), Włochy
Asplan Viak AS, Norwegia
Passivehouse Platform, Belgia
Holzcluster Steiermark GmbH / Wood Cluster Styria Ltd., Austria
Zavod Lesarski Grozd / Wood Industry Cluster, Słowenia
Autonomous public company City Education Antwerpen, Belgia
Strona internetowa: http://www.renew-school.eu/en/home/
Cel projektu:

Projekt ma za zadanie udostępnić lokalnym władzom, właścicielom szkół, firmom, jak również użytkownikom budynków odpowiednie narzędzia i rozwiązania służące doprowadzeniu budynków szkolnych do standardu nZEB.

Projekt promuje remonty, w wyniku których uzyskuje się znaczną poprawę charakterystyki energetycznej budynków szkolnych i stosowanie prefabrykowanych elementów drewnianych.

Zintegrowane i wielofunkcyjne rozwiązania oparte są na:
• Prefabrykacji elementów drewnianych
• Wentylacji (jakość powietrza w pomieszczeniach)
• Inteligentnym sterowaniu zacienieniem i wykorzystaniu światła dziennego
• Odnawialnych źródłach energii (ogrzewanie, c.w.u.)