Opis projektu

Nazwa projektu: RentalCal
Okres realizacji: 2015-2018
Źródło finansowania: Komisja Europejska, Program Horyzont 2020
Koordynator projektu: INSTITUT WOHNEN UND UMWELT GMBH (IWU) NIEMCY
Partnerzy: 1. CZ: STU-K AS (STU-K)
2. DK: EUROPEAN GREEN CITIES APS (EGC),
3. DK: AALBORG UNIVERSITET (AAU),
4. DE: INSTITUT WOHNEN UND UMWELT GMBH (IWU)
5. DE: UNIVERSITAET REGENSBURG (UREG),
6. DE: KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE (KIT),
7. FR: DELPHIS DEVELOPPEMENT ETUDES POUR LE LOGEMENT LA PROMOTION
DE L’HABITAL’INNOVATION ET LE SOCIAL ASSOCIATION (DELPHIS),
8. ES: UNIVERSIDAD DE ALICANTE (UA),
9. NL: TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL B.V. (TIAS),
10. PL: NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII (NAPE),
11. GB: THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (UCAM)
Strona internetowa: http://www.rentalcal.eu/
Cel projektu: Projekt RentalCal koncentruje się na obecnym poziomie inwestycji w zakresie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym: wynajem mieszkań. Celem projektu jest opracowanie modeli oraz narzędzi (m.in. kalkulator) do oceny rentowności – zarówno dla najemcy i wynajmującego – modernizacji lokali mieszkaniowych w celu optymalizacji wydajności energetycznej lokali.
Projekt będzie realizowany przez okres 3 lat – od 2015 do 2017 roku.
W projekcie uczestniczy 11 partnerów z 8 krajów.