Społeczeństwo obywatelskie Europy Środkowo-Wschodniej apeluje do swoich rządów o poparcie zgodnego z Paryżem celu klimatycznego UE na 2030 r

Na konferencji prasowej zorganizowanej dziś przez Climate Action Network (CAN) Europe wraz z członkami z Europy Środkowo-Wschodniej, organizacje pozarządowe zajmujące się klimatem i środowiskiem wezwały premierów z tych regionów do poparcia tak bardzo potrzebnego zwiększenia unijnego celu klimatycznego na 2030 r. na nadchodzącym posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 10-11 grudnia.

Nigdy wcześniej nie było tak dużego poparcia społecznego dla odważnych działań przeciwko zmianom klimatu w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE). Jak pokazuje briefing “Ambitny cel klimatyczny do 2030 r.: Szanse i korzyści dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej”, opublikowanym dzisiaj, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy obywatele, eksperci, przedsiębiorstwa, podmioty społeczeństwa obywatelskiego i władze lokalne z krajów Europy Środkowo-Wschodniej wezwali do odnowy gospodarczej i społecznej, w tym do zwiększenia świadomości klimatycznej.

Ponad 80 proc. respondentów ostatnich badań krajowych i sondaży w Bułgarii, Rumunii, Polsce, na Węgrzech, Słowacji i w Czechach twierdzi, że albo są niezwykle zaniepokojeni skutkami zmian klimatycznych, albo oczekują od swoich rządów zwiększenia celów w zakresie czystej energii.

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają jeszcze lepsze możliwości ekspansji rynkowej z wykorzystaniem najnowszych, innowacyjnych i efektywnych kosztowo technologii. W regionie istnieje ogromny niewykorzystany potencjał, a mianowicie w zakresie zwiększania efektywności energetycznej budynków, wzmacniania energii odnawialnej i usług w zakresie mobilności.

Wykorzystując te możliwości, rządy państw Europy Środkowo-Wschodniej mogłyby przyczynić się do poprawy zdrowia publicznego, jakości życia i dobrobytu gospodarczego swoich obywateli, a także przynieść pozytywne skutki dla klimatu. Z informacji tych wynika również, że inwestycje w odnawialne źródła energii mają znacznie większy potencjał tworzenia miejsc pracy niż inwestycje w paliwa kopalne w regionach węglowych Europy Środkowo-Wschodniej.

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają otrzymać bezprecedensowe wsparcie finansowe w celu przyspieszenia sprawiedliwego przejścia do neutralności klimatycznej. Kontrastuje to z twierdzeniem ich rządów, że brakowałoby im odpowiednich środków na przyspieszenie transformacji w kierunku czystej energii. Suma wszystkich dostępnych funduszy unijnych w latach 2021-2027 stanowi od 25% do 42% rocznego produktu krajowego brutto (PKB) dla Bułgarii, Chorwacji, Grecji, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii i Słowacji. Jeżeli środki te zostaną dobrze zainwestowane, mogą być kluczowym filarem udanej i sprawiedliwej transformacji.

Wendel Trio, dyrektor Climate Action Network (CAN) Europe, powiedział: “Jedyną barierą dla wyższych ambicji klimatycznych w Europie Środkowo-Wschodniej nie jest wsparcie finansowe ani brak interesów obywateli, ale wola polityczna. Rządy te pokazały, jak szybko były w stanie wyjść z komunistycznego dziedzictwa, teraz nadszedł czas, aby przejść od zanieczyszczających paliw kopalnych do zrównoważonych, odpornych na zmiany klimatu gospodarek”.

źródło: http://www.caneurope.org/publications/press-releases/2063-central-and-eastern-europe-s-civil-society-calls-on-their-governments-to-back-a-paris-proof-eu-2030-climate-target

Kontakt

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.