Opis projektu

Nazwa projektu: SUMMERHEAT Wykorzystanie latem ciepła produkowanego w kogeneracji
Okres realizacji: 2006-2008
Źródło finansowania: Unia Europejska, Inteligentna Energia dla Europy
Koordynator projektu: Berliner Energieagentur GmbH, Niemcy
Partnerzy: Fernwärme Wien GesmbH, Austria
Österreichische Energieagentur (AEA), Austria
Euroheat & Power, Belgia
CITYPLAN spol. s.r.o., Czechy
Energy Consulting Network A/S , Dania
Københavns Energi, Dania
Rhonalpenergie-Environnement (RAEE), Francja
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (NAPE), Polska
Strona internetowa: https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/summerheat
Cel projektu:
  • Uzyskanie ogólnego obrazu rynku na Summerheat w Europie.
  • Opis warunków ramowych (technologicznych i formalno-prawnych) w krajach uczestniczących w projekcie i opracowanie sposobów znoszenia barier.
  • Określenie strategii skutecznego wprowadzenia na rynek technologii Summerheat oraz zakresu niezbędnych działań w tym kierunku.
  • Pokonywanie barier poprzez konkretne działania skierowane do osób mających kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji na poziomie krajowym i międzynarodowym – stworzenie zaleceń dla strategii postępowania.
  • Budowanie współpracy z inwestorami, władzami lokalnymi, właścicielami sieci ciepłowniczych.
  • Wprowadzenie w życie strategii popularyzacji technologii Summerheat, zachęcającej do uczestnictwa w programie pozostałe państwa europejskie.