Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych

Cel

Świadectwo ułatwia właścicielowi wiarygodne przedstawienie walorów budynku lub lokalu oferowanego do sprzedaży lub wynajmu, a jednocześnie dla nabywcy lub najemcy stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi nie ujawnionymi wadami kupowanego czy wynajmowanego budynku lub lokalu.

Obowiązek sporządzania świadectw dotyczy:

 • Budynku lub części budynku zbywanego na podstawie umowy sprzedaży, zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego lub wynajmowanego.
  prawa do lokalu podlegających sprzedaży lub wynajmowi.
 • Budynku, gdy powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów.

Zakres

Świadectwo powinno zawierać:

 • Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię użytkową, końcową i pierwotną dla ogrzewania i wentylacji: QH,nd, QK,H, QP,H [kWh/rok].
 • Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię użytkową, końcową i pierwotną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej: QW,nd, QK,W, QP,W [kWh/rok].
 • Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię użytkową, końcową i pierwotną na chłodzenie: QC,nd, QK,C, QP,C [kWh/a] (w budynkach użyteczności publicznej lub częściach stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową innych budynków, których to dotyczy).
 • Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię końcową i pierwotną dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia: QK,L, QP,L [kWh/a] (w budynkach użyteczności publicznej lub częściach stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową innych budynków, których to dotyczy).
 • Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną: EP [kWh/(m2·rok)].
 • Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową: EK [kWh/(m2·rok)].
 • Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową: EU [kWh/(m2·rok)].
 • Jednostkowa wielkość emisji CO2: E_C02 [t CO2/(m2·rok)].
 • Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową: Uoze [%].
 • Zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku.

Metodyka

Zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem ministerialnym w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Aby zadać pytanie lub zamówić usługę, prosimy o wypełnienie formularza, email lub kontakt telefoniczny.

tel.: 22 505 46 61
email: swiadectwa@nape.pl

Formularz kontaktowy