Opis projektu

Nazwa projektu: System Zielonych Inwestycji – GIS 2011-2012
Okres realizacji: 2011-2012
Zleceniodawca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zakres prac: Ocena 87 wniosków o dotacje i preferencyjne pożyczki złożonych przez właścicieli budynków publicznych i niepublicznych w trzeciej rundzie składania wniosków, o wartości około 70 milionów euro.