Opis projektu

Nazwa projektu: UMBRELLA
Okres realizacji: 2012-2015
Źródło finansowania: Komisja Europejska, 7 Program Ramowy
Koordynator projektu: Integrated Environmental Solutions Ltd.
Partnerzy:
 • University College Cork (Irlandia)
 • Trinity College Dublin (Irlandia)
 • LGI Consulting (Francja)
 • STAM (Włochy)
 • Exeter University (UK)
 • D’Appolonia (Włochy)
 • Solintel (Hiszpania)
 • NAPE (Polska)
 • E++ (Włochy)
Strona internetowa: http://www.umbrella-project.eu/
Cel projektu:

Projekt UMBRELLA koncentruje się na tworzeniu nowych innowacyjnych modeli biznesowych dostosowanych do różnych interesariuszy (np. Właściciela budynku, użytkownika budynku, firmy zarządzającej, władz publicznych itp.), rodzajów budynków, klimatu i polityki.
Modele biznesowe będą analizować zróżnicowane bodźce interesariuszy oraz politykę i regulację w zależności od lokalizacji budynku. Obejmuje to modele finansowe, organizacyjne i umowne, aby:

 • zapewnić dostęp do finansowania
 • przedstawić koszty i ROI
 • opisać kroki wymagane do wdrożenia
 • opisać produkty i usługi wymagane do wdrożenia
 • zawrzeć umowy wymagane w celu zapewnienia wdrożenia rozwiązania
 • nakreślić wymagane umowy, aby zapewnić osiągnięcie celów w zakresie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla

Modele biznesowe zostaną opracowane dla całego cyklu życia budynku. Ich wdrożenie zostanie osiągnięte poprzez opracowanie zestawu narzędzi energetycznych, który zapewni dostęp do usług i narzędzi dla:

 • Projektowania i budowy wysokowydajnych budynków
 • Modernizacji rozwiązań dla istniejących budynków, aby zmniejszyć zużycie energii i emisję dwutlenku węgla
 • Rozwiązania zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym do optymalizacji energii „operacyjnej” budynków
 • Rozwiązania dotyczące końca okresu eksploatacji w celu unieszkodliwienia, ponownego użycia lub ponownego cyklu komponentów budowlanych

Modele biznesowe i zestaw narzędzi UMBRELLA zostaną połączone za pośrednictwem dynamicznego internetowego portalu internetowego. Pozwoli to na generowanie i rekomendowanie modeli biznesowych, zapewniając jednocześnie łatwy dostęp do informacji i umożliwiając interakcję i komunikację między interesariuszami w oparciu o obecne technologie internetowe. Portal będzie również zapewniać otwartą architekturę, aby umożliwić uwzględnienie innych narzędzi i usług związanych z projektowaniem, monitorowaniem i wycofywaniem z użycia. Pozwala to użytkownikowi wybrać najlepszy zestaw narzędzi do konkretnego przypadku użycia.