Wstępny audyt energetyczny

 • 1
  Oszacowanie inwestycji

  Jaki będzie szacunkowy koszt inwestycyjny?

 • 2
  Potencjalne oszczędności

  Jakich oszczędności energii i kosztów eksploatacyjnych należy oczekiwać?

 • 3
  Warunki premii

  Czy planowana inwestycja ma szanse na premię termomodernizacyjną/remontową?

 • 4
  Zakres prac

  Jaki zakres prac mieści się w granicach możliwości finansowych inwestora?

Cel

Wsparcie inwestora na etapie planowania inwestycji. Szacunkowe obliczenie podstawowych wielkości pomocnych w wyborze strategii inwestycyjnej.

Zakres

Audyt wstępny odpowiada na następujące pytania:

 • Jaki będzie szacunkowy koszt inwestycyjny?
 • Jakich oszczędności energii i kosztów eksploatacyjnych należy oczekiwać?
 • Czy planowana inwestycja ma szanse spełnić wymagania Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów?
 • Jaki zakres prac mieści się w granicach możliwości finansowych inwestora?

Na podstawie wyliczonych wartości inwestor może optymalnie zaplanować inwestycję. Jednocześnie wstępne szacunkowe wartości kosztów inwestycji i premii termomodernizacyjnej są pomocne w podjęciu decyzji o skorzystaniu z premii termomodernizacyjnej i wykonaniu audytu szczegółowego.

Metodyka

Audyt wstępny jest wykonywany metodą obliczeniową opracowaną przez Narodową Agencję Poszanowania Energii S.A. na podstawie wypełnionego przez inwestora formularza lub – w szczególnych przypadkach – na podstawie dostarczonej pełnej dokumentacji techniczno-budowlanej.

Referencje

Ponad 300 opracowań dla potrzeb wspólnot mieszkaniowych, właścicieli hoteli, pensjonatów i innych budynków. Przy użyciu tej metody stworzono narzędzie dla ubiegających się o preferencyjne kredyty w Banku Ochrony Środowiska w latach 2005-2010.

Zamówienie internetowe na wstępny audyt energetyczny należy kierować na adres:

nape@nape.pl

Pliki do pobrania:

Formularz audytu wstępnego (MS Excell, 86.53 KB)

Formularz audytu uproszczonego (MS Excell, 86.53 KB)

Instrukcja dla zamawiającego – audyt uproszczony (MS WORD, 30.21 KB)

Instrukcja dal zamawiającego – audyt wstępny (MS WORD, 31.74 KB)