Opis projektu

Nazwa projektu: ZEBRA2020 – Nearly-Zero Energy Building Strategy 2020
Okres realizacji: 2014-2016
Źródło finansowania: Unia Europejska, Inteligentna Energia dla Europy
Koordynator projektu: Technische Universitaet Wien, Austria
Partnerzy:
  1. Buildings Performance Institute Europe ASBL, Belgia
  2. Centre internacional de Metodes Numerics en Enginyeria, Hiszpania
  3. Ecofys Germany GmbH, Niemcy
  4. Enerdata SAS, Francja
  5. Accademia Europea per la Ricerca Applicata ed il Perfezionamento Professionale Bolzano, Włochy
  6. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Polska
  7. Stiftelsen Sintef, Norwegia
Strona internetowa: https://zebra2020.eu/
Cel projektu:

Projekt bezpośrednio odnosi się do priorytetów związanych z efektywnością energetyczną oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach oraz znaczeniu monitorowania transformacji rynku ku prawie zero energetycznym budynkom. Strategie prawie zero energetycznych budynków w projekcie ZEBRA2020 bazują na monitorowaniu rynku, poprzez bazy danych o Europejskim sektorze budowlanym, świadectwach charakterystyki energetycznej, pokazowych prawie zero energetycznych budynkach oraz planach energetycznych i strategii do roku 2030. Projekt obejmuje 17 krajów europejskich (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Litwa, Luksemburg, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania) oraz około 89% budynków i populacji w Europie.

Główne cele projektu:

  1. Śledzenie transformacji do prawie zero energetycznych budynków (nZEB) na rynku budowlanym
  2. Dostarczenie rekomendacji i strategii rozwoju budynków prawie zero energetycznych
  3. Asystowanie i współpraca z przemysłem budowlanym, z decydentami na poziomie Unii Europejskiej i krajów członkowskich, z agencjami energetycznymi w celu rozwoju struktur przyspieszających powstawanie budynków prawie zero energetycznych