ZWIĘKSZENIE TEMPA RENOWACJI BUDYNKÓW W KRAJACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ DZIĘKI FALI RENOWACJI I REPowerEU

Zapraszamy do zapoznania się z zaleceniami dla Państw członkowskich i instytucji UE! Prezentowany dokument podsumowuje zalecenia dla krajów V4 dotyczące tego, jak skutecznie wdrażać odpowiednie polityki i regulacje
UE w celu zwiększenia tempa i jakości renowacji, biorąc pod uwagę
oczekiwany astronomiczny wzrost cen energii i materiałów budowlanych.
Zostały one opracowane przez ekspertów z konsorcjum projektowego
Budynki dla Wyszehradzkiej Przyszłości i skonsultowane z kilkoma
zainteresowanymi stronami, wykorzystując praktyczne doświadczenie i
wielodyscyplinarną wiedzę techniczną.

Policy Paper opiera się na wynikach webinariów zorganizowanych
w ramach projektu Zwiększenie tempa renowacji budynków w krajach
Grupy Wyszehradzkiej dzięki Fali Renowacji. Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji za pośrednictwem Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
Misją Funduszu jest propagowanie pomysłów na zrównoważoną
współpracę regionalną w Europie Środkowej.

ZAPOZNAJ SIĘ Z RAPORTEM KLIKAJĄC W OBRAZ PONIŻEJ:

Kontakt

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.