Jak połączyć transformację energetyczną z sukcesem firmy?

Małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają bezpłatne szkolenia w zakresie efektywności energetycznej!
Projekt Horyzont 2020 INNOVEAS jest skierowany do europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Przy 23 milionach MŚP w Europie potencjał oszczędności energii jest ogromny. INNOVEAS ma na celu
aktywną rola w transformacji energetycznej.
Unia Europejska zgodziła się co do potrzeby całkowitego zatrzymania emisji gazów cieplarnianych do roku 2050, aby mieć pewność, że temperatura planety nie wzrośnie powyżej 1,5 ° C w porównaniu z poziomami sprzed epoki przemysłowej.
Transformacja energetyczna koncentruje się na dekarbonizacji systemu energetycznego, oszczędności energii i efektywności energetycznej. Ambitne cele ogłoszone w „Europejskim Zielonym Ładzie” mogą zostać osiągnięte tylko poprzez włączenie przemysłu jako strategicznego podmiotu na drodze do bardziej zrównoważonej gospodarki.
Małe i średnie przedsiębiorstwa są motorem napędowym Europy w tworzeniu miejsc pracy i mogłyby być Europejską siłą napędową w zakresie poprawy efektywności energetycznej . Dbanie o efektywność energetyczną dla większości MŚP nie jest priorytetem, więc audyty energetyczne rzadko zajmują wysokie miejsce na liście zadań do wykonania. Bariery są liczne: Brak pieniędzy, czasu, zasobów ludzkich, obciążenia biurokratyczne, które w nieproporcjonalny sposób uderzają w MŚP.

O tym jak podejść do systemowej zmiany podejścia MŚP do efektywnosci energetycznej mówimy w projekcie INNOVEAS

Zapoznaj się z naszym wezwaniem do wspólnego działania!

Kontakt

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.