Projekt badawczy “REFORMERS:Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems” rozpoczął się w listopadzie 2023

Czym są “Doliny Energii Odnawialnej” i w jaki sposób mogą wpływać na naszą przyszłość?

Dzięki współpracy 28 partnerów z 10 krajów europejskich, park przemysłowy Boekelermeer (Holandia) stanie się miejscem testowania “Doliny energii odnawialnej” jako optymalnego systemu energetycznego dla małych i średnich obszarów przemysłowych usytuowanych blisko obszarów mieszkalnych. 

Flagowa Dolina Energii Odnawialnej w Alkmaar jest zróżnicowanym regionem gdzie zlokalizowanych jest ponad 300 firm i 3000 gospodarstw domowych obecnie podłączonych do wspólnej sieci energetycznej. Ten system dostaw energii umożliwia społeczności nie tylko wytwarzanie i wykorzystanie własnej energii ze źródeł odnawialnych, ale także jej przechowywanie i dzielenie się nią między odbiorcami. Pozwala złagodzić potencjalne nierównowagi energetyczne i zaspokoić zapotrzebowanie na energię. To jest możliwe dzięki zaawansowanemu i inteligentnemu zarządzaniu energią, skoncentrowanemu na dywersyfikacji źródeł energii odnawialnej i jej wymianie handlowej.. 

Innowacyjny projekt “REFORMERS – Doliny Energii Odnawialnej”, finansowany jest przez program UE Horizon Europe oraz przez Szwajcarski Sekretariat ds. Edukacji, Badań i Innowacji (SERI), rozpoczął się w 2023 roku, a będzie trwać kolejne pięć lat. Projekt koordynowany jest przez profesora Thierry’ego Coosemansa z Vrije Universiteit Brussel oraz NEC – New Energy Coalition, koordynatora doliny flagowej w Alkmaar. Zespół badawczy zgromadzi i zintegruje istniejące technologie do wytwarzania, przechowywania i dystrybucji energii, przy wsparciu nowatorskich algorytmów i bliźniaków cyfrowych. 

Dnia 22 listopada 2023 roku zastępca burmistrza Alkmaar, Christian C. Schouten, przywitał zespół badawczy w dość nietypowym miejscu: spotkanie rozpoczęło się na stadionie AZ Alkmaar, a następnie odbył się spacer po Flagowej Dolinie Energii Odnawialnej. Gmina Alkmaar – uczestniczyła w projektach badawczych, takich jak POCYTIF, angażując lokalne firmy, instytucje i mieszkańców w projekty związane z efektywnością energetyczną. Podczas spaceru przedstawiciele lokalnych firm prezentowali działające innowacje mające na celu ograniczanie strat energii i obniżanie kosztów energetycznych, takie jak systemy odzysku ciepła i inteligentne zarządzanie energią. Społeczność jest teraz gotowa ruszyć naprzód i stać się flagowym pilotem w projekcie REFORMERS. 

Flagowa dolina REFORMERS w Alkmaar charakteryzuje się obecnością istniejącej infrastruktury gazowej, elektrociepłowni bioenergetycznej i parku innowacji energetycznych, wspierającego innowacje w zakresie wykorzystania energii odnawialnej. 

Celem projektu REFORMERS jest dywersyfikacja dostaw energii odnawialnej i maksymalizacja efektywności wykorzystania energii poprzez zwiększenie produkcji zielonej energii i połączenie skonsolidowanych rozwiązań technologicznych z najbardziej innowacyjnymi systemami zarządzania energią. Dzięki tym działaniom Dolina Energii Odnawialnej będzie w stanie pokryć ponad 100% swojego zapotrzebowania energetycznego przez lokalną produkcję energii odnawialnej i do końca projektu osiągnie 75% samowystarczalności dzięki zarządzaniu popytem. Ostatecznie ma to prowadzić do obniżenia kosztów energii dla jej końcowych odbiorców w porównaniu z obecnymi i prognozowanymi rynkowymi cenami energii. 

Zespół badawczy REFORMERS opracuje, przetestuje i zastosuje zestaw narzędzi oraz cyfrowego bliźniaka doliny do identyfikacji najlepszych rozwiązań i ciągłej poprawy w kierunku samowystarczalnych dolin energii odnawialnej. Ambicją projektu jest całkowita eliminacja zużycia paliw kopalnych przez odbiorców energii w mieszkalnictwie dzięki dostarczeniu ciepła pochodzącego z biomasy i z odzysku ciepła. Wraz z produkcją energii z zielonego wodoru, wiatru, energii słonecznej i bioodpadów, projekt ten pomoże osiągnąć Alkmaar cel 100% pokrycia zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych do 2050 roku. Osiągnięcia holenderskiej doliny flagowej będą starannie śledzone przez sześć satelitarnych dolin rozsianych po Europie. Te doliny skorzystają z wyników badań i doświadczeń z ich wdrażania w celu stworzenia własnych Dolin Energii Odnawialnej i przyczyniając się wspólnie do osiągnięcia celów #REPowerEU. 

Koordynator projektu – prof. Thierry Coosemans (Vrije Universiteit Brussel – Centrum Badań nad Elektromobilnością)

Dążąc do rozwoju samowystarczalnych, neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla dolin energetycznych, projekt REFORMERS stanowi istotny kamień węgielny pod realizację celów RepowerEU. Projekt nie tylko zwiększy niezależność Europy od importu paliw kopalnych, ale ponadto zaoferuje rozwiązania i narzędzia, które silnie wspierają cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych przewidziane w unijnym Zielonym Ładzie. VUB jest dumny, że jest koordynatorem tak ambitnego projektu, w którym uczestniczy silne i zmotywowane konsorcjum liderów w tak bardzo potrzebnej transformacji energetycznej.

Koordynator Doliny Flagowej – Joep Sanderink (Koalicja Nowej Energii)

Jako kierownik projektu w Koalicji Nowej Energii miałem okazję zapoznać się z kilkoma finansowanymi ze środków europejskich projektami dotyczącymi Obszarów Pozytywnej Energii i Doliny Wodorowej. Tym, co wyróżnia REFORMERS, jest skupienie się na integracji i optymalizacji wielu odnawialnych nośników energii w całym łańcuchu wytwarzania, magazynowania, konwersji, dystrybucji i końcowego wykorzystania energii (odnawialnej). Koalicja Nowej Energii jest dumna i zaszczycona, że może przyczynić się do rozwoju, realizacji i replikacji pierwszych w Europie Dolin Energii Odnawialnej.

Obrazek 1 – Zespół badawczy w Dolinie Flagowej  w Alkmaar na terenie INVESTA – listopad 2023

Obrazek 2 – Ujęcie dronem Doliny Flagowej w Alkmaar, w tym obszarów przemysłowych i mieszkalnych

PRZYDATNE MATERIAŁY, LINKI I KONTAKTY

Hashtags

#EnergyValleys #EnergyHub #MultiEnergySystem #GreenHydrogen #SelfSufficient #PioneeringTransition

Kontakt

Koordynator projektu:

Prof. Thierry Coosemans – Vrije Universiteit Brussels | Thierry.coosemans@vub.be

Polscy Parnterzy:

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. , Andrzej Rajkiewicz

reforemrs@nape.pl

Współfinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie należą jednak wyłącznie do autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności. Projekt ten otrzymał dofinansowanie z programu „Horyzont Europa” Unii Europejskiej w ramach umowy o dotację nr 101136211 

Kontakt

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.