Konferencja “Wybrane aspekty realizacyjne Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku”

Polska Izba Ekologii organizuje konferencję hybrydową na temat Wybrane aspekty realizacyjne Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku.

Konferencja odbędzie się w dniu 27 września 2023 roku w Hotelu Courtyard by Marriott  w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13, towarzyszyć jej będzie transmisja on-line w czasie rzeczywistym.

Partnerem konferencji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Patronatem honorowym nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Śląskiego, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A, Instytut Technologii Paliw i Energii, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, SAPE-POLSKA, Prezydent Miasta Katowice oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują branżowe czasopisma i portale związane z szeroko pojętą energetyką i ochroną środowiska.

Celem konferencji jest pokazanie aktualnych problemów na rynku energii. Przedstawione zostaną również propozycje rozwiązań praktycznych. Działania na rzecz efektywności energetycznej i energooszczędności są szczególnie ważne w bieżącym stanie gospodarki.

Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. (PEP2040) to 1 z 9 strategii zintegrowanych wynikających ze „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. PEP2040 jest kompasem dla przedsiębiorców, samorządów i obywateli w zakresie transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym. W PEP2040 podejmowane są strategiczne decyzje inwestycyjne, mające na celu wykorzystanie krajowego potencjału gospodarczego, surowcowego, technologicznego i kadrowego oraz stworzenie poprzez sektor energii dźwigni rozwoju gospodarki, sprzyjającej sprawiedliwej transformacji.

Podjęcie przez Polską Izbę Ekologii tej problematyki jest kontynuacją naszych zainteresowań realizowanych w tym obszarze na dwóch konferencjach 2021 roku i jednej 2022 roku. W związku z wydarzeniami epidemicznymi i militarnymi trwają obecnie prace konsultacyjne nad aktualizacją PEP 2040, co również zostanie na konferencji odnotowane.

W szczegółowym programie Konferencji zaakcentowano trzeci (ekologiczny) filar – dobrą jakość powietrza i realizację projektu Czyste Powietrze, a także zagadnienia praktyczne z ukierunkowaniem na mieszkalnictwo i gospodarkę komunalną. Konferencja skierowana jest do: samorządów, przedstawicieli administracji rządowej, przedstawicieli administracji górniczej, wytwórców oraz konsumentów energii, przedsiębiorców, w tym członków Izby, organizacji pozarządowych, biznesu, świata nauki oraz mediów.

UDZIAŁ w wydarzeniu jest BEZPŁATNY, po przesłaniu karty zgłoszenia na adres: szkolenia@pie.pl lub wypełnieniu formularza on-line (udział zdalny).

Kontakt w sprawie konferencji:
Karolina Jantczak, Koordynator ds. administracji
tel. 789 370 303, 501 052 979
e-mail: pie@pie.pl, k.jantczak@pie.pl

Materiał prasowy Organizatora

Kontakt

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.