Nowa Dyrektywa w sprawie Efektywności Energetycznej

25 lipca 2023 UE oficjalnie zakończyła negocjacje w sprawie zmian ram prawnych dotyczących efektywności energetycznej. W związku z tym w sierpniu 2023 wejdzie w życie nowa wersja Dyrektywy po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Nowa Dyrektywa zawiera szereg bardzo istotnych zmian, jednak na dwie zwracamy szczególną uwagę:

  1. Obowiązkowi audytów energetycznych przedsiębiorstw nie będą już podlegać firmy “większe niż MŚP”, tylko firmy dowolnej wielkości ale zużywające więcej energii niż 10 TJ/rok (licząc wszystkie nośniki energii łącznie). 10 TJ to odpowiednik 2 778 MWh lub 238 toe (ton oleju ekwiwalentnego). To naprawdę stosunkowo niewielki wolumen, więc ilość przedsiębiorstw, które obejmie obowiązek sporządzania audytu energetycznego bardzo istotnie się zwiększy, co wpłynie w oczywisty sposób na skokowy wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi audytorskie w najbliższych latach. Jednocześnie należy docenić racjonalność tej zmiany – pragmatyczne korzyści z AEP mogą wszak odnieść tylko te przedsiębiorstwa, w których są odpowiednio duże wolumeny energii do optymalizowania. Znane są przypadki “dużych przedsiębiorstw”, które niemal w całości realizują swoje procesy na wynajętych powierzchniach biurowych, gdzie koszty energii są wliczone w czynsz, a dodatkowo nie mają one wpływu na urządzenia techniczne wykorzystujące energię. W takich przedsiębiorstwach propozycje modernizacyjne z AEP często nie są wdrażane, gdyż brakuje zarówno możliwości jak i motywacji.
  2. Dodano nowe wymaganie – przedsiębiorstwa zużywające więcej niż 85 TJ/rok będą zobowiązane do posiadania certyfikowanego Systemu Zarządzania Energią ISO 50001. 85 TJ to odpowiednik 23 611 MWh lub 2030 toe. I również w tym przypadku należy się spodziewać skokowego wzrostu zapotrzebowania na usługi konsultantów wdrażających ISO50001. Warto również zauważyć, że proces przygotowania wdrożenia SZE w formie zintegrowanej z procesami biznesowymi organizacji, tak aby uzyskać gotowość do certyfikacji, można szacować na co najmniej 12-18 miesięcy. Oznacza to, że aby racjonalnie przygotować wdrożenie ISO50001 z korzyścią dla przedsiębiorstwa należy już teraz poszukiwać doświadczonych konsultantów świadczących usługi o przyzwoitej jakości, których na krajowym rynku nie ma zbyt wielu. Natomiast audytorów energetycznych zachęcam do poszerzania kompetencji z zakresu ISO50001.

Źródło: DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on energy efficiency and amending Regulation (EU) 2023/955 (recast)

Kontakt

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.