Projekt badawczy „REFORMERS: Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems” rozpoczął się w listopadzie 2023

Projekt REFORMERS w ramach programu Horizon Europe rusza, aby wesprzeć doliny energetyczne w Europie, gdzie energia odnawialna jest wytwarzana i użytkowana lokalnie przez obywateli oraz przemysł lekki.

Spotkanie rozpoczynające 5-letni projekt REFORMERS odbyło się 22-23  listopada 2023 roku. Projekt finansowany przez Horizon Europe, skupia się na opracowywaniu, realizacji i wdrożeniu tzw. „Dolin Energii Odnawialnej” (REVs). REVs mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, przyspieszenie zielonej transformacji w Europie oraz przyczynienie się do celów #REPowerEU, tj. 1) zwiększenie produkcji energii zielonej, 2) zdywersyfikowanie źródeł energii oraz 3) redukcję zależności od paliw kopalnych.

Widok satelitarny pierwszej w Europie Doliny Energii Odnawialnej położonej pomiędzy miastem Alkmaar, a sąsiednią miejscowością Heiloo w Holandii. Ta Flagowa Dolina obejmuje park biznesowy Boekelermeer (niebieski), graniczący od północy z gęstą dzielnicą mieszkaniową (fioletowy), lekką dzielnicą mieszkaniową od strony zachodniej (żółty) i obszarem przemysłu lekkiego w Heiloo (czerwony) oraz obszarami wiejskimi po stronie wschodniej (zielony).

Flagowa Dolina REFORMERS w Alkmar  charakteryzuje się  istniejącą infrastrukturą gazu ziemnego, elektrociepłowni biogazowej oraz lokalizacją Parku Innowacji Energetycznej, wspierającego innowacje w zakresie energii odnawialnej. Oprócz pięciu funkcjonalnych bloków, zwanych Torami Doliny Energii Odnawialnej (REVTs), Flagowa Dolina będzie:

1. prezentować technologie energii odnawialnej w celu zwiększenia odnawialnych źródeł energii (REVT#1).

2. przekształcać, przechowywać i dystrybuować nośniki energii odnawialnej (takie jak biometan, elektryczność, wodór i ciepło) (REVT#2).

3. zastępować zużycie paliw kopalnych dla użytkowników końcowych (REVT#3).

4. monitorować, optymalizować i kontrolować przepływy energii (REVT#4).

5. uwzględniać aspekty finansowe, prawne i społeczne (REVT#5).

6. przyczyniać się do ogólnego celu Alkmaar osiągnięcia 100% energii zrównoważonej do 2050 roku.

Postępy w Flagowej Dolinie będą dokładnie śledzone przez sześć dolin satelitarnych rozsianych po całej Europie. Te doliny będą wykorzystywać naukę wyniesioną z flagowej doliny i replikować jej udane strategie, aby stworzyć swoją własną Dolinę Energii Odnawialnej. W końcu REFORMERS opracuje, przetestuje i wykorzysta narzędzia do identyfikowania najlepszych rozwiązań i ciągłego doskonalenia w kierunku samozasilających się Dolin Energii.

Spotkanie inaugurujące było zorganizowane i prowadzone przez Vrije Universiteit Brussel, Koordynatora Projektu, oraz New Energy Coalition, Koordynatora Flagowej Doliny, w Alkmaar. Radny Miasta Alkmaar, którzy powitali przedstawicieli 28 Partnerów z 10 krajów (AIT, Duurzaam Heiloo, CERTH, CIRCE, Miasto Konin, DDS, EUREC, NAPE, RISE, TNO, Deep Blue, Miasto Andora, TU Delft, Miasto Kozani, Miasto Murau, Alliander N.V., Miasto Alkmaar, HVC, Hynoca Alkmaar, InVesta, Sustenso Boekelermeer, Repowered, Withthegrid, NXT MOBILITY, STOFF2 GmbH, EMPA).

Po sesjach wstępnych i prezentacji celów i przeglądu projektu, głównym punktem dnia była wycieczka autobusowa i wizyty na terenie Flagowej Doliny. Drugi dzień poświęcono prezentacji nadchodzących działań, w których liderzy poszczególnych pakietów roboczych przedstawili konkretne cele i plany implementacji w kierunku końcowego celu projektu: operacyjnej doliny energetycznej, która przynosi korzyści interesariuszom i użytkownikom oraz przyczynia się do #REPowerEU.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Koordynator projektu:

Stella Arapoglou, Vrije Universiteit Brussel

Stella.arapoglou@vub.be

Koordynator zespołu ds. Komunikacji i Dystrybucji:

Rebecca Hueting, Deep Blue Italy

Rebecca.hueting@dblue.it

Partner Polski:

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

reforemrs@nape.pl

Kontakt

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.