Jeśli interesuje Cię zakres szkoleniowy oraz efektywności energetyczna w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach skontaktuj się nami bezpośrednio innoveas@nape.pl 

Platforma szkoleniowa INNOVEAS - znajdziesz tam materiały szkoleniowe i filmy edukacyjne

MODUŁ 1: Czym jest efektywność energetyczna oraz audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Bilans energetyczny i profile energii, odzysk ciepła, ceny nośników energii, kogeneracja i PV

• Wykład – czym jest efektywność energetyczna
Podczas wykładu uczestnicy dowiedzą się o kierunkach wymuszeń legislacyjnych oraz optymalnych sposobach radzenia sobie z rosnącymi cenami energii oraz o trendach i konsekwencjach zmieniającego się otoczenia biznesowego.

• Wykład na temat bilansu energetycznego i profili energii
Jakie obszary w przedsiębiorstwie generują istotne koszty energii? Czy zmienność poboru energii ma znaczenie? W jaki sposób usystematyzować wiedzę o kosztach energii w przedsiębiorstwie? Na te i inne pytania będzie można uzyskać odpowiedzi podczas wykładu.

• Prezentacja study case – Audyt energetyczny MŚP
Odzysk ciepła” Przykład audytu energetycznego wraz z modernizacją polegającą na zagospodarowaniu ciepła odpadowego.

• Prezentacja study case: ceny nośników energii, kogeneracja, PV
Przykłady działań optymalizacyjnych inwestycyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów energii: zainstalowanie układu kogeneracyjnego, zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej. Dla każdego przykładu pokazany zostanie wynik ekonomiczny podjętych działań.

MODUŁ 2: Metody poszukiwania usprawnień – przykłady modernizacji i sposoby wyliczenia ich efektu energetycznego, ekologicznego i ekonomicznego.

• Prezentacja study case – metody poszukiwania usprawnień
Jak identyfikować potencjalne przedsięwzięcia modernizacyjne i jak analizować ich opłacalność? Podczas prezentacji zostaną pokazane metody wraz z przykładami.

• Prezentacja study case – obliczanie śladu węglowego dla przedsiębiorstwa i produktu
W jaki sposób odpowiedzieć na oczekiwania Klientów instytucjonalnych? Jak policzyć swój ślad węglowy?

• Wykład – GHG protocol, raportowanie niefinansowe i konsekwencje
Jak megatrendy związane ze zmianami klimatycznymi mogą oddziaływać na MŚP? EU Green Deal, trendy legislacyjne, raportowanie niefinansowe, CSR i GHG Protocol – wymagania klientów instytucjonalnych odnośnie raportowania CO2 – konsekwencje dla łańcucha dostaw.

MODUŁ 3: Finansowanie poprawy efektywności energetycznej System białych certyfikatów, programy finansowania efektywności energetycznej, ESCO

• Wykład – białe certyfikaty i ESCO
Podczas wykładu opisane zostaną podstawowe systemy wspierania modernizacji zmniejszających energochłonność dla przedsiębiorstw typu MŚP. Jak pozyskać dofinansowanie w systemie tzw. białych certyfikatów? Jak sfinansować modernizację ze środków zewnętrznych? W jaki sposób konstruowane są tzw. umowy ESCO – czyli w przypadku, gdzie dostawca odpowiada za osiągnięcie deklarowanej oszczędności kosztu energii.
• Study case białe certyfikaty
Przykłady modernizacji, dla których udało się pozyskać dofinansowanie w systemie białych certyfikatów. Dla każdego przykładu pokazany zostanie wynik ekonomiczny podjętych działań.
• Program finansowania efektywności energetycznej EKO-FIRMA Z ZYSKIEM Banku BNP Paribas
Dofinansowanie audytów i ekspertyz energetycznych ze środków programu Horyzont 2020 i oferta finansowania zrównoważonego inwestycji proekologicznych, w tym kredyt inwestycyjny z gwarancją BIZNESMAX i Leasing na PV oraz możliwości wsparcia w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

MODUŁ 4: Systemy Zarządzania Energią wg normy ISO 50001, ISO 50005 oraz bezinwestycyjne sposoby zmniejszania kosztów energii. Przykładowe wdrożenia systemów zarządzania energią, analiza danych profilowych, taryfy i dostosowanie mocy zamówionej

• Wykład – ISO 50001, podstawy
W jaki sposób można skutecznie kontrolować koszty energii w przedsiębiorstwie? Jakie są podstawowe elementy standardu ISO 50001? Na czym należy się skupić, żeby osiągnąć dobre rezultaty? Na te i inne pytania będzie można uzyskać odpowiedzi podczas wykładu.
• Study case – przykłady wdrożenia ISO 50001 w MŚP
Jak w praktyce może wyglądać skutecznie wdrożony System Zarządzania Energią w przedsiębiorstwie MŚP? Przykład podjętych działań oraz osiągniętych rezultatów.
• Wykład i study case taryfy, analiza danych profilowych, dostosowanie mocy zamówionej
Przykłady działań optymalizacyjnych bezinwestycyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów różnych nośników energii: optymalizacja taryf zakupowych, dostosowanie mocy zamówionych. Dla każdego przykładu pokazany zostanie wynik ekonomiczny podjętych działań.

Program szkoleniowy został opracowany współpracy z:

Projekt finansowany z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy o grant nr 847095.