Targi ŚWIATŁO 2023 oraz Targi ELEKTROTECHNIKA 2023

W dniach 15-17 marca 2023 r. w EXPO XXI w Warszawie odbyły się 30. Międzynarodowe Targi ŚWIATŁO 2023 i 20. Międzynarodowe Targi ELEKTROTECHNIKA 2023, które NAPE objęła Patronatem Branżowym.

Specyfiką Targów w Warszawie jest ich pokazowo-szkoleniowy charakter.

Targom towarzyszyło w tym roku 19-cie specjalistycznych szkoleń i praktycznych warsztatów dostosowany do potrzeb:

 • producentów, dystrybutorów i sprzedawców;
 • projektantów;
 • architektów;
 • inspektorów nadzoru;
 • kierowników robót;
 • instalatorów i wykonawców robót;
 • osób odpowiedzialnych za eksploatację urządzeń i sieci w energetyce;
 • osób odpowiedzialnych za gospodarkę energetyczną na terenie miast i gmin.

Tematyka szkoleń obejmowała szeroki zakres zagadnień związany z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem oraz użytkowaniem energii elektrycznej od średnich napięć do zagadnień słaboprądowych.

W szkoleniach towarzyszącym Targom, wzięły udział 863 osoby.
Targi odwiedziło 5 985 osób w tym duża liczba osób z zagranicy.
Targi odwiedzili goście z 42 krajów, a odwiedzający z zagranicy stanowili prawie 20% wszystkich odwiedzających.

Wraz z Polską Agencją Inwestycji i Handlu zorganizowana została misja handlowa przedsiębiorców z Kazachstanu, którzy uczestniczyli, w specjalnie zorganizowanych, spotkaniach z wystawcami polskimi.
W czasie Targów ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w 6-ciu konkursach w tym m. in.:

 • na Najlepszy Wyrób Targów;
 • na Najlepsze Stoisko Targów;
 • Osobowość Roku 2022 branży elektrotechnicznej, elektroenergetycznej, teletechniki i oświetleniowej;
 • Konkurs Najlepsza Oświetlona Gmina i Miasto 2022 Roku i Najlepsza Inwestycja Oświetleniowa 2022 Roku.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z Targów.

Kontakt

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.