Efektywność energetyczna vs. konkurencyjność przedsiębiorstw

Ostatnia informacja o wchodzącej od stycznia opłacie mocowej, a dokładnie jej wysokość (szczegóły w artykule), przeraziła wielu przedsiębiorców. Ale czy na tym skończą się podwyżki cen energii? Na to pytanie, jak również jak radzić sobie z podwyżkami, skąd pozyskać finansowanie i jakie przykładowe modernizacje mogą być przeprowadzone w przedsiębiorstwie opowiedzą w serii artykułów eksperci z Narodowej Agencji Poszanowania Energii (NAPE).

Czy energia elektryczna i inne nośniki energii będą ciągle drożeć?

Ostatnimi czasy, wśród kadry zarządzającej można zauważyć rosnącą świadomość, że przedsiębiorstwa nieprzygotowane do uczestniczenia w megatrendzie transformacji energetycznej, który jest spowodowany zmianami klimatu, mogą zacząć tracić swoją pozycję rynkową. Niebagatelny jest też aspekt możliwie szerokiego dostępu do rynków i zasobów, które systematycznie się kurczą dla przedsiębiorstw nie wykazujących należytej troski o środowisko oraz nieodnawialne zasoby energii. Instytucje finansowe coraz częściej wykluczają tzw. „czarną energię” z możliwości finasowania. Firmy ubezpieczeniowe drożej wyceniają polisy dla aktywów nieprzyjaznych środowisku. Poddostawcy światowych liderów gospodarczych muszą coraz częściej legitymować się posiadaniem systemów zarządzania minimalizujących wpływ na energię i środowisko. A wreszcie sami konsumenci chętniej korzystają z produktów wytworzonych w sposób możliwie przyjazny dla środowiska.

Jedna z bardziej znaczących firm ubezpieczeniowych LLOYD’S sygnowała jakiś czas temu raport, w którym stwierdzono, że działalność przedsiębiorstw, które nie zoptymalizują sposobu gospodarowania energią, będzie obarczona istotnie zwiększonym ryzykiem. Wiele innych raportów wylicza z kolei szereg korzyści, które można osiągnąć przy systemowym podejściu do zarządzania energią.  Ponieważ systemy zarządzania energią to dość szerokie zagadnienie, a jednocześnie charakteryzujące się zróżnicowaną specyfiką dla różnych branż, trudno w kilku zdaniach opisać choćby wszystkie główne aspekty. Ale można w uproszczeniu stwierdzić, że na pewno warto zachęcać wszystkie spółki żeby co najmniej zarezerwowały w ramach swoich kadr dedykowane zasoby organizacyjne do podjęcia wyzwania trwałego zmniejszania energochłonności. Od jakiegoś czasu funkcjonują w wielu przedsiębiorstwach stanowiska tzw. Menadżerów ds. Zarządzania Energią oraz Systemy Zarządzania Energią (czyli np. ISO 50001). (…)

Pozostałą część artykułu można przeczytać na nowym portalu Energy Manager, promującym zarządzanie energią w sektorze publicznym i prywatnym, ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji profilu Energy Managera jako kluczowej funkcji w działalności organizacji.

Jeśli chciałabyś/chciałbyś współtworzyć społeczność Energy Manager-ów, lub w inny sposób przyczynić się do promocji tej ważnej dyscypliny, zachęcamy do kontaktu: kontakt@energymanager.pl

Kontakt

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.