Energetyczny przegląd prasy 11-17.01.2021 r.

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 11 – 17 stycznia 2021. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: propozycje nowych regulacji w ustawie – Prawo energetyczne, na Pomorzu powstanie największa farma fotowoltaiczna w Europie Środkowo-Wschodniej, polska elektrownia atomowa powstanie najprawdopodobniej na Pomorzu, a jej budowa rozpocznie się w 2026 roku, taryfy na dystrybucję energii na 2021 rok zatwierdzone, rusza największy naftowy projekt w historii oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 1. NFOŚiGW – działania:
 • Szczegóły dotyczące planowanego na 2021 rok naboru wniosków o dotacje w programie Mój Prąd mieliśmy poznać, według zapowiedzi urzędników Ministerstwa Klimatu, w ubiegłym miesiącu. Tak się jednak nie stało i na razie nadal z pewnych informacji co do nowej edycji Mojego Prądu jest tylko to, że taka zostanie uruchomiona. Co z wnioskami złożonymi na koniec prowadzonego w ubiegłym roku naboru, dla których nie wystarczy pieniędzy w podstawowej alokacji? (Czytaj więcej)
 • Zapowiedziane przez rząd dopłaty do punktów ładowania samochodów elektrycznych wpłyną na dynamikę rozbudowy ogólnodostępnej i prywatnej infrastruktury ładowania w Polsce. Według najnowszego raportu “Polish EV Outlook”, który uwzględnia potencjalne wsparcie NFOŚiGW, do 2025 r. w Polsce może powstać 48 tys. ogólnodostępnych punktów ładowania EV. Potencjał prywatnej infrastruktury autor raportu, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, ocenia na 85-110 tys. punktów. (Czytaj więcej)
 • Na stronie programu Czyste Powietrze pojawiła się lista gmin, które na dzień  29 grudnia 2020 r. sygnowały porozumienia z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze. Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) podsumował dane, które obrazują białe plamy rządowego wsparcia. (Czytaj więcej)
 1. Prawo w energetyce:
 • Senat przyjął 13 stycznia 2021 r. bez poprawek ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Dokument trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. (Czytaj więcej)
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska 14 stycznia 2021 r. przekazało do konsultacji publicznych projekt „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” – dokumentu, który określa ambitne i realne cele w zakresie rozwoju wykorzystania technologii wodorowych w Polsce. (Czytaj więcej)
 • Propozycje nowych regulacji w ustawie – Prawo energetyczne, które ponownie będą przedmiotem prac Sejmu, to nie tylko przepisy zwiększające rolę odbiorcy końcowego na rynku energii, paliw gazowych i ciepła oraz ustawienie priorytetu na ochronę konsumenta. Projekt nowelizacji proponuje również kompleksowe rozwiązania dla rozwoju magazynów energii a w szerszej perspektywie – dla rozwoju energetyki rozproszonej i odnawialnych źródeł energii. (Czytaj więcej)
 • Ministerstwo klimatu i środowiska przygotowuje projekt na rzecz odbiorców energii elektrycznej. Projekt wesprze odbiorców wrażliwych. Odbiorcy wrażliwi to tacy, u których udział kosztów energii w rachunkach gospodarstwa domowego jest znaczący. Granicą, którą w tej sytuacji przyjmuje jest ok. 10 procent. Nie ma obecnie w Polsce żadnych uregulowań prawnych, które by wspierały takich odbiorców wrażliwych i ograniczały zjawisko ubóstwa energetycznego (Czytaj więcej)
 1.  Energetyka odnawialna:
 • W Zwartowie na Pomorzu powstanie największa farma fotowoltaiczna w Europie Środkowo-Wschodniej, dysponująca mocą 230 MW. Obiekt będzie zajmować 300 hektarów i rocznie wytwarzać 230 GWh energii elektrycznej. (Czytaj więcej)
 • Instytut Energetyki Odnawialnej informuje, że na koniec 2020 r. łączna moc zainstalowanych w Polsce elektrowni fotowoltaicznych przekroczyła 3,5 GW. Ten rok powinien również upłynąć pod znakiem dynamicznego wzrostu mocy w krajowej fotowoltaice, jednak zdaniem IEO nie będzie już o tym decydować w takim stopniu segment mikroinstalacji. (Czytaj więcej)
 • W 2020 roku Wietnam dołączył do ścisłej czołówki największych na świecie rynków fotowoltaicznych, instalując w ciągu 12 miesięcy dachowe elektrownie fotowoltaiczne o mocy ponad 9 GW. Dla porównania, największy europejski rynek fotowoltaiczny, czyli Niemcy, w ubiegłym roku zainstalował we wszystkich rodzajach instalacji PV połowę tej mocy. (Czytaj więcej)
 • Jak wynika z analizy wykonanej na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, rozwój lądowych farm wiatrowych w Polsce raczej lub zdecydowanie popiera 85 proc. mieszkańców kraju. (Czytaj więcej)
 • Rosyjski koncern energetyczny Rosatom uruchomił na Kaukazie farmę wiatrową o mocy 210 MW. Jest to największa zrealizowana dotąd w Rosji tego rodzaju inwestycja. W budowie są kolejne farmy Rosatomu o łącznej mocy liczonej w setkach megawatów. (Czytaj więcej)
 • Jakie są koszty mikroinstalacji PV o mocy 50 kWp dla firm w zależności od miejsca montażu? Ile można zaoszczędzić na opłacie mocowej? Kiedy taka instalacja się zwróci? Czy ceny znacząco się różnią? Portal globenergia.pl zaprasza na redakcyjny przegląd ofert instalacji PV o mocy 50 kWp na gruncie, dachu płaskim, blasze trapezowej, blachodachówce papie i dachówce. (Czytaj więcej)
 • Przez cały rok, redakcja portalu globenergia.pl obserwowała prosumencką instalację fotowoltaiczną o mocy 9,86 kWp zlokalizowaną w podkrakowskiej miejscowości. Jak wyglądał pierwszy rok dla tej instalacji pod kątem produkcji energii? Co zmieniło się dla inwestora po zamontowaniu fotowoltaiki? (Czytaj więcej)
 • Naukowcy z Korei Południowej stworzyli przezroczyste ogniwo słoneczne, dla którego współczynnik przepuszczalności światła wynosi powyżej 57 proc. Dzięki energii elektrycznej wytworzonej w zintegrowanym systemie z nowym ogniwem, można uruchomić małej wielkości napęd. Współczynnik konwersji energii elektrycznej wynosi 2,1 proc. (Czytaj więcej)
 1. Klimat i środowisko:
 • Polacy chcą działać na rzecz czystego powietrza – wynika z raportu Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Chcą jeździć samochodami elektrycznymi, korzystają z dofinansowań z rządowych programów „Czyste powietrze”, „Mój prąd”, „Stop smog”. (Czytaj więcej)
 • Kryzys w wymianie kotłów węglowych trwa – donosi raport Polskiego Alarmu Smogowego. Polski Alarm Smogowy sprawdził jak wygląda wymiana kotłów w miastach wojewódzkich oraz miejscowościach z tzw. listy WHO – najbardziej zasmogowanych miast Europy. Powolne tempo wymiany kotłów pokazuje, że działania antysmogowe nie są priorytetem ani największych miast, ani najbardziej zanieczyszczonych gmin – twierdzi PAS. (Czytaj więcej)
 • Z najnowszych prognoz brytyjskiego Met Office wynika, że w 2021 roku stężenie CO2 w atmosferze przekroczy o 50 proc. poziom z końca XVII wieku, kiedy intensywnie zaczął rozwijać się przemysł. Rządowa agencja zwraca uwagę, że połowa wzrostu notowanego od rewolucji przemysłowej miała miejsce w ostatnich 30 latach. (Czytaj więcej)
 • Według WMO średnia globalna temperatura w 2020 roku wynosiła około 14,9 stopnia C, czyli około 1,2 stopnia powyżej poziomu z lat 1850-1900. Tym samym coraz bliżej jest do przekroczenia wzrostu średniej rocznej temperatury o 1,5 stopnia, czemu zapobiec ma porozumienie klimatyczne, zawarte w Paryżu w 2015 roku. (Czytaj więcej)
 1. Węgiel i górnictwo:
 • Związkowcy odrzucili w środę przedstawiony przez resort aktywów państwowych projekt umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa, zapowiadając przygotowanie własnego projektu do najbliższego piątku. Rozmowy mają być wznowione 25 stycznia. (Czytaj więcej)
 • Energa z Grupy PKN Orlen poinformowała o rozpoczęciu budowy kolejnej farmy fotowoltaicznej. Instalacja powstanie koło działającej już od lipca 2020 r. farmy wiatrowej Przykona. Elektrownie są zlokalizowane w woj. wielkopolskim. Farma PV powstanie na terenie kopalni węgla brunatnego Adamów. (Czytaj więcej)
 • Z danych Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (GIPH) wynika, że fiskalne obciążenia górnictwa wzrosły do 106 zł za tonę surowca. Dane te nie uwzględniają jeszcze 2020 rok, który jest podliczany. GIPH apelowała do premiera w sprawie trudnej sytuacji branży. Na razie bezskutecznie. (Czytaj więcej)
 1. Ropa naftowa:
 • Rusza największy naftowy projekt w historii. Rosnieft planuje utworzenie nowej prowincji naftowo-gazowej na Półwyspie Tajmyr w ramach projektu Vostok Oil. (Czytaj więcej)
 • W 2020 r. średnia miesięczna liczba aktywnych urządzeń wiertniczych na świecie była najniższa od początku pomiarów, tj. roku 1975 – podaje Baker Hughes. (Czytaj więcej)
 • Konsorcjum w skład, którego wchodzą naftowi potentaci – ExxonMobil i Shell – zamierza zrealizować ogromny projekt związany ze składowaniem dwutlenku węgla w pustych holenderskich złożach gazu na Morzu Północnym – informuje agencja Reutera. (Czytaj więcej)
 1. Gaz:
 • Eksperci Rystad Energy oczekują, że do roku 2040 globalne wydobycie gazu ziemnego zwiększy się o 24%. Największych wzrostów należy spodziewać się w Ameryce Północnej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji, szczególnie w Rosji. (Czytaj więcej)
 • Biogaz w oczyszczalniach ścieków. Jak to dzisiaj wygląda? Mimo, iż gospodarka biogazowa w oczyszczalniach ścieków (OŚ) oferuje szereg pozytywnych efektów o wymiarze środowiskowym, energetycznym oraz ekonomicznym, Polska wydaje się nie w pełni wykorzystywać ten potencjał. Jakie są korzyści z produkcji biogazu w OŚ i czego potrzeba, aby rozwinąć krajowe biogazownie oczyszczalniane? (Czytaj więcej)
 • Biogaz tworzy bardzo silny związek z lokalną społecznością. Biogaz, ze względu na sposób jego wytwarzania i zagospodarowania, tworzy bardzo silny związek z lokalną społecznością. Spośród wszystkich źródeł OZE to właśnie biogaz ma największy potencjał w zakresie współpracy z samorządami i społeczeństwem. (Czytaj więcej)
 • Producenci turbin przygotowują się do spalania wodoru. Komisja Europejska zamierza promować wykorzystanie “odnawialnych i niskoemisyjnych gazów”, w szczególności wodoru. Plany polityków zależą teraz od inżynierów, którzy muszą przestawić swoje bardzo drogie urządzenia do spalania zupełnie nowego paliwa. (Czytaj więcej)
 1. Energia jądrowa:
 • Polska elektrownia atomowa powstanie najprawdopodobniej na Pomorzu. Jej budowa rozpocznie się w 2026 roku – poinformował minister klimatu i środowiska Michała Kurtyka w rozmowie z RMF FM.  (Czytaj więcej)
 • Wybór modelu biznesowego dla polskich elektrowni jądrowych to jedna z najważniejszych decyzji gospodarczych, jaką podejmie rząd. Zaważy ona na rozwoju całej gospodarki na kolejnych kilka dekad. Może także wesprzeć jej odbudowę po kryzysie wywołanym pandemią – wynika z raportu Instytutu Sobieskiego „Energetyka jądrowa dla Polski”. Eksperci podkreślają w nim, że Polski nie stać już na węgiel, a koszty energii elektrycznej generowanej przez atom należą do najniższych, co może przełożyć się na rachunki dla odbiorców. Dlatego rząd powinien priorytetowo potraktować projekt budowy reaktorów jądrowych. (Czytaj więcej)
 • Serwis Światowego Forum Gospodarczego informuje, że Kanada, USA oraz Wielka Brytania rozwijają inwestycje w małą energetykę jądrową. Na przykład Kanada wdraża właśnie 27-punktowy narodowy plan rozwoju technologii małych modułowych reaktorów jądrowych. Deklarowane powody są dwa. Jednym jest troska o klimat i wspieranie bezemisyjnych źródeł energii. Drugim możliwość zarobku. (Czytaj więcej)
 • Na przełomie stycznia i lutego Litwa ma przyjąć nowy plan blokowania energii elektrycznej wytworzonej w białoruskiej elektrowni jądrowej w Ostrowcu – poinformowało litewskie ministerstwo energii. (Czytaj więcej)
 1. Wywiady:
 • Marta Juszczak, kierownik Zespołu Wsparcia Inwestycji w Dziale Koordynacji Projektów w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, o szczegółach projektu “Dotacja na Twoją firmę”, w ramach którego można otrzymać dotację na otwarcie działalności z branży OZE. (Czytaj więcej)
 1. Pozostałe informacje z kraju:
 • Najwyższa Izba Kontroli opublikowała plan działań na 2021 rok. Oprócz tych kontroli, które związane są z działaniem i wykorzystaniem poszczególnych tarcz pomocowych oraz pracy NFZ, wskazano, że audyt NIK obejmie także system dofinansowań w ramach Programu „Czyste powietrze” oraz sposób jego obsługi. (Czytaj więcej)
 • Taryfy na dystrybucję energii na 2021 rok zatwierdzone. Prezes URE zatwierdził kolejne taryfy na dystrybucję energii na 2021 rok. Nowe stawki opłat dystrybucyjnych może wprowadzić dwóch z piątki największych operatorów systemów dystrybucyjnych: Enea Operator oraz Tauron Dystrybucja. (Czytaj więcej)
 • Przedstawiono rekomendacje Warszawskiego Panelu Klimatycznego, które – jak zapowiada prezydent Warszawy – zostaną wdrożone. Wśród propozycji znalazło się m.in. utworzenie rankingu energochłonności budynków. (Czytaj więcej)
 • Do końca stycznia 2021 r. wytwórcy energii odnawialnej rozliczający się w systemie aukcyjnym muszą poinformować Urząd Regulacji Energetyki o ilości energii wyprodukowanej w 2020 r. To tylko jeden z terminów na składanie obowiązkowych sprawozdań przez producentów energii odnawialnej objętych tym systemem wsparcia. Obowiązki sprawozdawcze dotyczą też wytwórców objętych systemami FIT/FIP. (Czytaj więcej)
 • Zużycie prądu rośnie pomimo lockdownu. Przemysł włączył drugi bieg i z nawiązką odrabia straty spowodowane przez niedziałające hotele i restauracje. Nie ma powrotu do dramatycznego spadku produkcji energii z wiosny 2020 r. (Czytaj więcej)
 • Tempo rozwoju elektromobilności w Polsce nie odstaje od Zachodu. Tyle, że dzieli nas kilka lat. Na koniec 2020 roku przekroczyliśmy magiczne 10 tys. samochodów całkowicie elektrycznych zarejestrowanych w Polsce. Tyle, co w Niemczech 6 lat temu. Kiedy osiągniemy pierwsze 100 tys. i 1 mln aut elektrycznych? (Czytaj więcej)
 1. Pozostałe informacje ze świata:
 • Samochody elektryczne górą, diesel dołuje. Tak wyglądał norweski rynek sprzedaży nowych samochodów w 2020 roku. Mieszkańcy skandynawskiego kraju najchętniej sięgali właśnie po samochody elektryczne, które zostawiły w tyle pojazdy z konwencjonalnymi silnikami. W ten sposób Norwegia stała się pierwszym krajem, w którym samochody napędzane prądem stanowią większość sprzedaży nowych aut. W zeszłym roku chodziło o 54,3 proc. rynku, o czym poinformowała Norweska Federacja Drogowa (OFV). (Czytaj więcej)
 • W Belgii powstanie jeden z największych bateryjnych magazynów energii w Europie. Za inwestycją stoi Trafigura – jedna z największych na świecie firm specjalizujących się w handlu ropą i metalami. Będzie to litowo-jonowy magazyn energii o mocy 25 MW i pojemności 100 MWh. Budowa rozpocznie się jeszcze w pierwszej połowie tego roku i powinna zakończyć się w 2022 r. (Czytaj więcej)
 • Książę koronny Arabii Saudyjskiej Mohammed bin Salman ogłosił plan powstania nowego miasta w Arabii Saudyjskiej, które ma być całkowicie zeroemisyjne. Miasto o nazwie Line ma rozciągać się na długości 100 mil (ponad 170 km) i ma je zamieszkiwać milion mieszkańców. Miasto nie ma mieć ulic, nie ma być też komunikacji samochodowej. Cały transport ma odbywać się podziemnymi tunelami. Jego zasilanie ma pochodzić w stu procentach ze źródeł odnawialnych. Koszt budowy miasta ma wynosić nawet 200 mld dolarów. Budowa ma rozpocząć się w pierwszym kwartale 2021 roku. (Czytaj więcej)
 • Pakistan, w tym Islamabad, były pogrążone w ciemności przez kilka godzin w sobotnią noc 9 stycznia. Powodem była przerwa w dostawie prądu na terenie całego kraju. Następnego dnia zasilanie zostało częściowo przywrócone. Trwa dochodzenie w celu ustalenia przyczyny awarii – poinformowali urzędnicy. Bez prądu było 212 mln mieszkańców. (Czytaj więcej)

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Kontakt

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.