IZIM zmodernizuje infrastrukturę sportową w Lubaniu

Dnia 30.11.2021 r.  została podpisana umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym pomiędzy Miastem Lubań i firmą IZIM Sp. z o.o. wykorzystującą zasoby Funduszu BaltCap specjalizującego się m.in. w finansowaniu projektów infrastrukturalnych w krajach nadbałtyckich. Przedmiotem umowy jest głęboka modernizacja energetyczna i funkcjonalna obiektów MOSiR, tj. pływalni „Laguna” i hali sportowej.

Idea projektu zrodziła się na początku 2019 r., a jej rozwojowi sprzyjało zaproszenie ze strony Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. z Warszawy do udziału w projekcie współfinansowanym przez Climate-KIC (Europejskie publiczno-prywatne stowarzyszenie na rzecz wdrażania innowacji służących ograniczaniu zmian klimatycznych). W pierwszym roku współpracy konsorcjum doradcze w składzie NAPE S.A., Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i firma doradcza Ingenis Sp. z o.o. z Poznania przygotowały projekt inwestycyjny od strony technicznej, prawnej i finansowej do rozpoczęcia postępowania PPP w celu wyłonienia partnera prywatnego. Postępowanie zostało ogłoszone w grudniu 2019 r. po przeprowadzeniu testu rynku. W późniejszym okresie NAPE S.A. kontynuowało koordynację współpracy Miasta z jego doradcami technicznymi oraz prawnymi i finansowymi z firmy Ingenis. Okres pandemii Covid-19 nieco spowolnił proces wyboru partnerów prywatnych do dialogu konkurencyjnego oraz negocjacje z wybranym, ale zakończył się powodzeniem w formie podpisanej umowy. Cały proces dochodzenia do umowy był w pełni transparenty i spełniał wszelkie wymagania Ustawy o PPP.

Jest to dobry przykład wykorzystania zalet PPP do realizacji projektu poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej własności samorządowej, gdyż elementem umowy stała się gwarancja uzyskania zużycia energii na określonym bardzo niskim poziomie, charakterystyczna dla umów zawieranych z firmami typu ESCO. Przyczyniło się do tego przewidzenie wykorzystania nowoczesnych technologii związanych z oszczędnością i zarządzaniem zużyciem energii i wody w tych obiektach. Bliższe informacje o projekcie PPP w Lubaniu są dostępne  na stronie BIP UM w Lubaniu oraz na stronie https://nape.pl/esco-dla-samorzadow/.

Kontakt

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.