Opis projektu

Nazwa projektu: ESCO dla Samorządów
Okres realizacji: 2019
Źródło finansowania: Unia Europejska za pośrednictwem inicjatywy Climate-KIC
Koordynator projektu: Projekt jest koordynowany przez Narodową Agencję Poszanowania Energii S.A., która od 1994 roku pomaga samorządom w przygotowaniu, finansowaniu i przeprowadzaniu projektów termomodernizacji budynków, modernizacji źródeł  energii i oświetlenia.
Partnerzy:

Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, pełniący funkcję doradcy prawno-ekonomicznego

EcoScada, firma zajmująca się oprogramowaniem zarządzania energią w budynkach, monitoringiem jej zużycia i rozliczaniem umów o poprawę efektywności energetycznej

Strona internetowa: https://esco-samorzady.pl/
Cel projektu: W projekcie chcemy wspólnie z zainteresowanymi samorządami przygotować i przeprowadzić głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. W tym trybie wykorzystuje się zasady umów o poprawę efektu energetycznego, gdzie spłata inwestycji następuje z oszczędności w kosztach energii. Samorządom zainteresowanym udziałem w projekcie oferujemy szkolenie oraz dofinansowanie doradztwa prawno-ekonomicznego i technicznego niezbędnego do przygotowania zamówienia publicznego, co w efekcie przyczyni się do rozpoczęcia postępowanie ukierunkowanego na wybór realizatora przedsięwzięcia
Zakres prac:

W ramach realizacji projektu będą podjęte następujące działania:

  1. Opracowanie i upowszechnienie standardowych modelowych wzorów dokumentów takich jak umowa o poprawę efektywności energetycznej, SIWZ, poradnik – baza wiedzy
  2. Stworzenie softwaru ułatwiającego samorządom podejmowanie decyzji inwestycyjnych
  3. Uruchomienie nowych instrumentów wsparcia finansowego dedykowanych do specyfiki projektów realizowanych w ramach Umów o Poprawę Efektywności Energetycznej
  4. Szkolenia, warsztaty i pilotażowe doradztwo dla zainteresowanych samorządów