Energetyczny przegląd prasy 16-22.11.2020 r.

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 16 – 22 listopada 2020. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: projekt ustawy o efektywności energetycznej po poprawkach, w 2019 r. udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto w Polsce wzrósł do 12,18 proc., nowy blok energetyczny w Jaworznie oddany do eksploatacji, powstało Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, Polacy wydają na prąd prawie najmniej w Europie oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 1. NFOŚiGW – działania:
 • NFOŚiGW podpisał umowy na dwa największe w historii polskie projekty LIFE. „Program LIFE jest instrumentem finansowym, który w szczególny sposób wpisuje się w cele Ministra Klimatu i Środowiska, ponieważ wspiera transformację w kierunku gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu. To program, który przyczynia się do ochrony i poprawy jakości środowiska oraz zatrzymywania i odwrócenia procesu utraty różnorodności biologicznej, w tym cennej sieci Natura 2000” – powiedział Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka, podczas uroczystości podpisania dwóch umów o dofinansowanie zintegrowanych projektów LIFE. (Czytaj więcej)
 1. Prawo w energetyce:
 • Projekt ustawy o efektywności energetycznej przeszedł uzgodnienia międzyresortowe i został skierowany na Komitet ds. Europejskich. Pojawiła się między innymi nowa instytucja prowadząca rejestr oszczędności energii finalnej, złagodzono wymogi dotyczące audytorów oraz dookreślono obowiązki firm paliwowych. (Czytaj więcej)
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie pobierania opłaty mocowej weszło w życie. W dniu 13 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie (pod poz. 2009). (Czytaj więcej)
 • Aby pomóc w realizacji celu UE, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., Komisja Europejska przedstawiła strategię UE na rzecz energii z morskich źródeł odnawialnych. Strategia proponuje zwiększenie mocy morskiej energii wiatrowej z obecnego poziomu 12 GW do przynajmniej 60 GW do 2030 r. i do 300 GW do 2050 r. Komisja zamierza uzupełnić ją o 40 GW energii oceanicznej oraz o inne powstające technologie, takie jak pływające elektrownie wiatrowe i pływające instalacje fotowoltaiczne do 2050 r. (Czytaj więcej)
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt zmian w ustawie o elektromobilności. Strefy czystego transportu mają być od 2030 r. obowiązkowe, ale jeśli powstaną wcześniej – będzie łatwiej do nich wjechać. Carsharing zyska definicję i przywileje. (Czytaj więcej)
 • Elementem nowej strategii dla energetyki rozwijanej na morzu, nad którą pracuje Komisja Europejska, ma być – obok morskich farm wiatrowych – także wsparcie mniej popularnych i jeszcze nieskomercjalizowanych szerzej technologii wytwarzania energii elektrycznej na morzu. (Czytaj więcej)
 • Komisje sejmowe pracują nad ustawą o recyklingu. Połączone komisje sejmowe poparły przeniesienie zapisów o poziomach recyklingu z rozporządzenia do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Projekt noweli przewiduje, że w 2025 r. recyklingowi ma podlegać 55 proc. odpadów, a w 2035 r. – 65 proc. (Czytaj więcej)
 1.  Energetyka odnawialna:
 • Jak podał Główny Urząd Statystyczny w 2019 r. wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wzrósł w skali roku o 0,7 pkt proc. do 12,18 proc. Z OZE pochodziło 14,33 proc. energii elektrycznej. (Czytaj więcej)
 • Pierwsze ogniwa i panele fotowoltaiczne, w których zostaną zastosowane perowskity, mają pojawić się na rynku już w przyszłym roku i powinny wyraźnie podnieść sprawność przetwarzania światła słonecznego w energię elektryczną. (Czytaj więcej)
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa opublikował listę substratów trafiających do polskich biogazowni. Na czele tego „rankingu” nie ma ani kiszonki z kukurydzy, ani gnojowicy a wywar pogorzelniany. (Czytaj więcej)
 • Branża fotowoltaiczna w Polsce wydaje się być odporna na koronawirusa; zainteresowanie inwestorów i deweloperów projektami farm fotowoltaicznych przybiera na sile – wynika z opracowania Instytut Energetyki Odnawialnej. Według prognoz Instytutu, tegoroczna aukcja OZE będzie konkurencyjna. Więcej informacji znajduje się w najnowszej wersji bazy danych “Projekty fotowoltaiczne w Polsce”. (Czytaj więcej)
 • Do połowy wieku moc uzyskiwana z elektrowni posadowionych na morzach i oceanach ma wzrosnąć w Unii Europejskiej około 30-krotnie. Komisja Europejska szacuje, że potrzebne będzie na to prawie 800 mld euro. Nowo zaprezentowana strategia zakłada większą współpracę państw w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, wspólne projekty wielu państw będą priorytetem (Czytaj więcej)
 • Ile kosztuje instalacja PV o mocy 6 kWp zamontowana na dwóch połaciach dachowych? Nie wszyscy inwestorzy mają możliwość zamontowania swojej instalacji fotowoltaicznej na jednej połaci południowej. Na szczęście istnieje możliwość rozdzielenia instalacji na więcej połaci, bardzo często na połać wschodnią i zachodnią. Ile kosztuje instalacja PV o mocy 6 kWp zamontowana na dwóch połaciach dachowych? (Czytaj więcej)
 1. Klimat i środowisko:
 • W 2019 r. przy wsparciu gmin otaczających Kraków wymieniono tam jedynie 2493 przestarzałe piece – podał Krakowski Alarm Smogowy. Zdaniem organizacji tempo jest zbyt wolne, aby zdążyć przed wejściem w życie małopolskiej uchwały antysmogowej w 2022 r. (Czytaj więcej)
 • Brytyjski premier Boris Johnson przedstawił liczący 10 punktów plan, którego realizacja ma umożliwić osiągnięcie przez Wielką Brytanię celu neutralności klimatycznej do 2050 r. (Czytaj więcej)
 • Czy kotły na paliwo stałe są przyczyną SMOGU w Polsce? Na to pytanie odpowiadają UOKiK i Inspekcja Handlowa. Przeprowadzono szereg kontroli i opublikowano wyniki. (Czytaj więcej)
 • Kraków, Jaworzno, Bydgoszcz, Aleksandrów Łódzki, Wrocław, Kędzierzyn-Koźle, Gdynia, Jarocin, Gdańsk oraz Polkowice. Oto laureaci 7. edycji konkursu Eco-Miasto. Uhonorowano je podczas uroczystej gali w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. (Czytaj więcej)
 • Antysmogowy chodnik, wieże, murale. Czy to działa? Niektóre antysmogowe nowinki obiecują wiele, kosztują krocie, a nie dają znaczących efektów. Mimo to innowacyjne urządzenia czy instalacje mimo to są wciąż testowane przez polskie miasta czy firmy. W ostatnich latach przekonaliśmy się, że wykorzystanie niektórych z nich może nie mieć najmniejszego sensu. Pokazują to profesjonalne pomiary i badania naukowe. (Czytaj więcej)
 1. Węgiel i górnictwo:
 • Nowy blok energetyczny w Jaworznie oddany do eksploatacji. Blok energetyczny o mocy 910 MW w Jaworznie pracuje w polskim systemie elektroenergetycznym. To najnowocześniejsza jednostka tego typu w polskim systemie energetycznym oraz ważny element rynku mocy. Energia z tego miejsca zaopatrywać będzie około 2,5 mln odbiorców z południa Polski. Zastosowane technologie i instalacje ochrony środowiska pozwolą wypełniać najbardziej rygorystyczne normy. Jak podaje Tauron: Blok będzie pełnił rolę stabilnego źródła energii, stanowiącego zabezpieczenie dla źródeł odnawialnych. Jest to też nasza ostatnia inwestycja w źródło węglowe.” (Czytaj więcej)
 • Rekordowa redukcja zapotrzebowania na węgiel w polskiej energetyce – początek końca górnictwa. Trudny dla nas 2020 r. może zakończyć się w grudniu gorącym akcentem – planem zamykania kopalń. Ponad tydzień po tegorocznej Barbórce powinniśmy się spodziewać długo zapowiadanej umowy społecznej. Grudzień pokaże także, czy jako kraj, społeczeństwo i sektor dojrzeliśmy do sztuki kompromisu. Odejście od węgla ma mieć charakter ewolucyjny, aniżeli rewolucyjny. Czy górnicy tak łatwo odpuszczą? Nie pomaga trudna sytuacja w górnictwie, a rząd chce rozwijać czyste technologie węglowe. (Czytaj więcej)
 1. Ropa naftowa:
 • Porozumienie naftowe na razie nie zostanie zamrożone. (Czytaj więcej)
 • U.S. Energy Information Administration prognozuje że wydobycie ropy z formacji łupkowych spadnie w grudniu o prawie 140 tysięcy baryłek dziennie. Będzie to trzeci spadkowy miesiąc z rzędu. (Czytaj więcej)
 • Minister spraw zagranicznych Iranu Javad Zafir powiedział, że Iran jest gotowy powrócić do porozumienia nuklearnego zawartego w 2015 roku, jeżeli Joe Biden cofnie nałożone sankcje nałożone przez Donalda Trumpa w 2018 roku. (Czytaj więcej)
 • Pomimo pandemii chińskie rafinerie biją rekordy. (Czytaj więcej)
 1. Gaz:
 • W trzecim kwartale 2020 roku średnia cena gazu ziemnego kupowanego w krajach unijnych wyniosła prawie 35 zł/MWh. Jest to jedna z najniższych kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy od początku 2015 roku – podaje Urząd Regulacji Energetyki. Polska importuje ok. 17 procent z kierunku europejskiego. (Czytaj więcej)
 • PGNiG przyznaje, że istniejące sieci przesyłowe gazu w Polsce nie nadają się do transportu wodoru, ale nowe mogą powstać. Demonstracyjny magazyn wodoru tej grupy kapitałowej ma powstać w 2025 roku na Pomorzu. (Czytaj więcej)
 1. Energia jądrowa:
 • Sfinansowanie wielkiego projektu energetycznego z wykorzystaniem energii jądrowej w kraju członkowskim, jakim jest Polska, jest zgodne z celami europejskimi. Polska i Francja już prowadzą dialog dotyczący rozwoju programu jądrowego. Wkrótce przedstawimy możliwości wsparcia tego programu przez państwo francuskie – mówi Ambasador Francji w Polsce Frédéric Billet. (Czytaj więcej)
 • Konsorcjum z firmą Rolls-Royce na czele planuje wybudować 16 mini-reaktorów jądrowych (SMR) na terenie Wielkiej Brytanii. Projekt ma pozwolić na stworzenie 6 tys. nowych miejsc pracy w ciągu 5 lat i 40 tys. w najbliższych dwóch dekadach. Plany muszą jednak najpierw uzyskać poparcie rządu, którego stanowisko nadal nie jest jasne. Pomysł budowy małych elektrowni jądrowych budzi także kontrowersje, m.in. po stronie brytyjskiego Greenpeace. (Czytaj więcej)
 • Białoruska elektrownia atomowa w Ostrowcu, którą uruchomiono na początku listopada, wznowiła pracę po wymianie wadliwego urządzenia – poinformowało w czwartek białoruskie ministerstwo energetyki w oświadczeniu. (Czytaj więcej)
 • Energetyka jądrowa może być pozbawiona dostępu do wielu źródeł finansowania. Wszystko przez działania Komisji Europejskiej, która przepycha nowe ramy prawne w sposób niekorzystny dla atomu. Na alarm bije FORATOM – do takich informacji dotarła Energetyka24. (Czytaj więcej)
 1. Wywiady:
 • Rozmowa z Przemysławem Krawczykiem, wiceprezesem agriKomp Polska. Spółka odpowiada za zrealizowanie ponad 10 biogazowni na terytorium naszego kraju. I prawie 1000 na całym świecie. (Czytaj więcej)
 • Wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński o tym, że realizacja celu klimatycznego UE na 2030 r. powinna być sprawiedliwa dla wszystkich państw członkowskich. (Czytaj więcej)
 1. Pozostałe informacje z kraju:
 • Prezes URE ogłasza wybrane godziny doby konieczne do obliczenia stawki opłaty mocowej dla odbiorców innych niż indywidualne gospodarstwa domowe na 2021 rok. Jej wysokość regulator jest zobowiązany ogłosić do końca listopada. (Czytaj więcej)
 • Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii to nowa organizacja na mapie rodzimej energetyki tworzona przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w tym segmencie. Kierownictwo PSEM podkreśla potrzebę przyjęcia prawa, które doprecyzuje zasady budowy i funkcjonowania magazynów energii. (Czytaj więcej)
 • Prezes URE nie uwolni cen dla gospodarstw domowych. Czy zrobią to rząd i parlament? Koniec taryf dla gospodarstw domowych zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki jest nieuchronny, ale nikt nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności za uwolnienie cen. (Czytaj więcej)
 • Już prawie 30 proc. Polaków deklaruje, że przy kolejnej zmianie pojazdu, rozważy zakup samochodu z napędem elektrycznym. Czwarta edycja „Barometru Nowej Mobilności” PSPA obrazuje, jakie zmiany zaszły od 2017 r. w świadomości i preferencjach Polaków, związanych z ekologicznym transportem. (Czytaj więcej)
 • Ruszyły testy opłacalności aut elektrycznych. Pod koniec września po polskich drogach jeździło już 14,8 tys. elektrycznych samochodów osobowych, z których 55 proc. stanowiły pojazdy w pełni elektryczne – wynika z danych PSPA. Gros takich aut kupują przedsiębiorstwa, które włączają je do swoich flot. Kilkumiesięczne badanie PSPA ma sprawdzić, jakie są dokładne koszty użytkowania elektryków w biznesie w porównaniu z konwencjonalnymi odpowiednikami. (Czytaj więcej)
 • PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, aktywuje szereg działań edukacyjnych, prezentujących odbiorcom ciepła i energii elektrycznej, jak w łatwy sposób oszczędzać ciepło i dbać o środowisko. Najnowsze kampanie edukacyjne zachęcają dorosłych i dzieci do proekologicznej postawy we wszystkich lokalizacjach, w których PGE Energia Ciepła prowadzi działalność. (Czytaj więcej)
 • Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych opracowało raport podsumowujący sprzedaż w branży urządzeń grzewczych w III kwartale 2020 roku. Jak poszła sprzedaż pomp ciepła w tym okresie? (Czytaj więcej)
 • Pompa ciepła – jak odliczyć inwestycję w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Przykład. (Czytaj więcej)
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały, że dokonały aktualizacji dokumentu pn.: „Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Proces certyfikacji do aukcji dodatkowych”. (Czytaj więcej)
 1. Pozostałe informacje ze świata:
 • Ceny prądu w Europie są bardzo zróżnicowane. Polska znalazła się na trzecim miejscu w rankingu krajów, których mieszkańcy płacą najmniej za energię elektryczną. Polskie rodziny wydają na prąd prawie trzy razy mniej niż Niemcy i Francuzi i ponad sześć razy mniej niż Norwegowie. Kiedy wydatki te porównamy jednak do zarobków, spadamy do środka stawki, o 10 miejsc. (Czytaj więcej)
 • Pomysł z Barcelony: każdy będzie mieszkać blisko zieleni, a z ulic znikną auta. W barcelońskiej dzielnicy Eixample, znanej z charakterystycznej geometrycznej zabudowy, władze chcą postawić na zieleń. Przestrzeń ma zostać przekształcona tak, by każdy mieszkaniec w zasięgu 200 metrów miał zielony skwer. Powstanie 21 takich obiektów, a obok nich 21 “zielonych ulic”, gdzie wyłączony zostanie ruch samochodowy. W całej dzielnicy władze planują za to wzmocnić transport publiczny. (Czytaj więcej)
 • Wielka Brytania będzie inwestować w wodór i technologie jądrowe. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ogłosił plan o wartości 12 miliardów funtów mający na celu pobudzenie zielonego przemysłu i przeciwdziałanie zmianom klimatu, który według niego stworzy lub wesprze aż 250 tysięcy miejsc pracy. Oprócz elektromobilności dotyczyć on ma także wodoru, technologii jądrowych i wychwytywania dwutlenku węgla. (Czytaj więcej)

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Kontakt

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.