Energetyczny przegląd prasy: 21-27.09.2020

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 21 – 27 września 2020. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: Sejm przyjął nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, rusza drugi nabór programu “Energia Plus”, powstanie największa elektrownia PV w Polsce, ostatnia kopalnia węgla kamiennego w Polsce ma zakończyć działalność w 2049 r., najnowszy raport URE Energetyka cieplna w liczbach – 2019, szacuje się coraz większy spadek cen baterii do samochodów elektrycznych oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

1. NFOŚiGW – działania:

 • Już od 1 października 2020 r. przedsiębiorcy będą mieli kolejną szansę na wsparcie z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Energia Plus”. W drugim naborze, na lepszych zasadach, do rozdysponowania jest 1,3 mld zł. (Czytaj więcej)
 • Celem programu „Ciepłownictwo powiatowe” jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw ciepłowniczych na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza. W ramach programu można wnioskować o dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych. Warunkiem udzielenia dotacji jest jednoczesne zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW, w części stanowiącej uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dofinansowywane będą inwestycje o wartości od 0,5 mln zł do 300 mln zł. (Czytaj więcej)
 • Dołączenie pomp ciepła do inwestycji, na które można pozyskać dotacje w rządowym programie Mój Prąd, zapowiada Ministerstwo Klimatu. Resort kierowany przez Michała Kurtykę wcześniej zasygnalizował uwzględnienie w Moim Prądzie także dotacji na domowe stacje ładowania samochodów elektrycznych. (Czytaj więcej)
 • Za nami prawie 13 miesięcy funkcjonowania programu Mój Prąd. Polacy bardzo chętnie korzystają z tego programu, bo sam wniosek nie jest skomplikowany, a 5 000 PLN w połączeniu z ulgą termomodernizacyjną znacznie podnosi opłacalność inwestycji. Portal Globenergia.pl zapytał NFOŚiGW, czy pomimo uproszczonego wniosku i elektronicznej formy, zdarzają się błędy i odrzucane wnioski. (Czytaj więcej)
 • Rok temu ruszyły konsultacje w sprawie współpracy sektora bankowego z NFOŚiGW w ramach programu „Czyste Powietrze”. Jak sytuacja wygląda teraz i kiedy może się spodziewać uruchomienia nowej formy realizacji programu? Zapytaliśmy u źródła i znamy kilka istotnych szczegółów. (Czytaj więcej)
 • Choć niedawno zostały wprowadzone zmiany w programie Czyste Powietrze, już zapowiadane są kolejne. Czy zostanie uruchomione Czyste Powietrze 3.0. które do programu wprowadzi budynki wielorodzinne? (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • Sejm przyjął nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Ustawa wprowadza Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków. Obowiązkowe będzie składanie deklaracji o wszystkich źródłach energii do 1 MW, nie określono jasno terminów, jednak CEEB ma działać już – przynajmniej częściowo – w przyszłym roku. (Czytaj więcej)
 • Duża nowelizacja prawa budowlanego, która weszła w życie 19 września, wprowadza wymóg uzgadniania projektu technicznego każdej instalacji fotowoltaicznej o mocy ponad 6,5 kW z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. To może spowodować zamieszanie na rynku fotowoltaiki, który szybko się rozwija. (Czytaj więcej)
 • Niemiecki rząd przyjął projekt ustawy nowelizującej przepisy dotyczące rozwoju źródeł odnawialnych (tzw. poprawka EEG 2021). W znowelizowanej ustawie o OZE stawia się m.in. na produkcję energii elektrycznej z biomasy i uznaje jej systemowe znaczenie. Niemieckie stowarzyszenia branżowe ze szczególnym zadowoleniem przyjmują podwyższenie maksymalnych wartości ofertowych. Jednocześnie apelują o dalsze ulepszenia przepisów – m.in. w zakresie fermentacji obornika. (Czytaj więcej)
 • Zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym podatku akcyzowego, osoby fizyczne, które produkują energię elektryczną dzięki przydomowym instalacjom powinny w teorii prowadzić ewidencję produkowanej energii. Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym znosi ten obowiązek, który w praktyce nie był realizowany zarówno przez osoby fizyczne jak i same urzędy skarbowe, które nie kontrolowały dotychczas prosumentów. (Czytaj więcej)
 • Podczas szczytu Rady Europejskiej ustalono, że od 1 stycznia 2021 r. będziemy zobligowani do płacenia tzw. plastic tax w wysokości 0,80 euro za każdy kilogram plastiku, który nie został poddany recyklingowi. (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • Umowa o wartości 164 mln zł została zawarta pomiędzy Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA oraz związanym również z biznesem Zygmunta Solorza konsorcjum firm Esoleo Sp. z o.o.  oraz Przedsiębiorstwa Remontowego PAK Serwis Sp. z o.o. z Konina. Dzięki umowie powstanie elektrownia słoneczna o mocy 70 MWp. Zostanie zbudowana na obszarze 100 hektarów w gminie Brudzew, na którym wcześniej działała odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego Adamów. (Czytaj więcej)
 • Polacy na własne mikroinstalacje fotowoltaiczne wydali już 6 mld złotych, z czego aż 5 mld zł z własnej kieszeni. Fotowoltaika jest w tym roku liderem inwestycji w nowe moce wytwórcze. Czy oszczędności obywateli mogą pomóc sfinansować transformację energetyczną? (Czytaj więcej)
 • Aukcje OZE 2020 startują 3 listopada. Potrwają do 3 grudnia. Znany jest także regulamin aukcji – został on zatwierdzony przez ministra klimatu Michała Kurtykę. Składanie ofert będzie się odbywało wyłącznie za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej. (Czytaj więcej)
 • Firma Sharp ogłasza wprowadzenie do swojej oferty nowego monokrystalicznego modułu fotowoltaicznego half cut (PV) o mocy 440 W. (Czytaj więcej)
 • Myśląc o instalacji fotowoltaicznej inwestor może się zastanawiać, które moduły wybrać – standardowe, czy o dużej mocy. Jak sytuacja wygląda pod względem ceny? (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • Podczas trwającego szczytu ONZ – z powodu pandemii odbywającego się w większości za pośrednictwem Internetu – ze strony Chin padły znaczące deklaracje na temat polityki klimatycznej. Xi Jinping zapowiedział, że Państwo Środka osiągnie historyczny szczyt poziomu emisji CO2 przed 2030 rokiem, po czym – według najnowszych planów – osiągnie neutralność klimatyczną do roku 2060. Doniesienia z Chin z ostatnich miesięcy wskazują, że istotną częścią transformacji będą inwestycje w energetykę jądrową. (Czytaj więcej)
 • Bruksela proponuje aby UE obniżyła emisje o 55 proc. do 2030 r. Modele matematyczne pokazują, że to jest możliwe, ale model nie bierze pod uwagę realiów politycznych, społecznych i gospodarczych. (Czytaj więcej)
 • 25 września ulicami polskich miast przeszły marsze organizowane przez aktywistów Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Protestujący chcą zmian, a w tym m.in. rzetelnej edukacji o problemie zmian klimatu. Myśl przewodnia tego strajku to sprawiedliwość klimatyczna. (Czytaj więcej)
 • Jednym z rozwiązań mających zachęcać i motywować przedsiębiorców do podejmowania inwestycji, których celem jest oszczędzanie energii, jest system świadectw efektywności energetycznej, czyli tak zwanych białych certyfikatów. Został wprowadzony w Polsce w 2011 roku, a w 2016 roku zmodernizowano go. Korzyści z niego czerpią nie tylko przedsiębiorcy, ale i środowisko naturalne ma się dzięki nim trochę lepiej. (Czytaj więcej)
 • Międzynarodowa Agencja Energii w najnowszym raporcie zwraca uwagę na fakt, że aby osiągnąć cele neutralności klimatycznej do 2050 roku, przyrost zainstalowanej czystej energii będzie musiał wzrastać cztery razy szybciej niż w 2019 roku. MAE skupia się na technologiach, które mają pomóc w osiągnięciu celów redukcji emisji. (Czytaj więcej)
 • W pierwszym kwartale 2021 r. ma zostać opublikowany Polski Multimedialny Raport Klimatyczny – poinformowała prezes fundacji Czyste Powietrze Agata Śmieja. Raport ma przedstawiać m.in. drogę do osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • Powołany przez działające na Śląsku związki zawodowe Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy i delegacja rządowa podpisały porozumienie ws. zasad i tempa transformacji górnictwa – poinformowali przedstawiciele stron. Ostatnia kopalnia węgla kamiennego w Polsce ma zakończyć działalność w 2049 r. (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • Według Argus Consulting cytowanego przez Kommiersanta zapotrzebowanie na ropę może się odrodzić po pandemii dopiero w 2023 roku. (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • Jak podał Urząd Regulacji Energetyki w II kwartale 2020 r. przesył gazu polskim systemem przesyłowym był o 32 proc. niższy niż w II kwartale 2019 r. Dostawy gazu spoza UE spadły o ponad 40 proc. (Czytaj więcej)
 • Gaz-System bada zainteresowanie uczestników rynku gazu terminalem LNG w Zatoce Gdańskiej. W planach jest zakotwiczenie tam jednostki typu FSRU i stworzenie punktu wejścia o przepustowości co najmniej 4,5 mld m3. rocznie. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • Jak poinformowała grupa PGE, w drugiej połowie 2021 r. powinny zostać zakończone prace nad raportem o oddziaływaniu elektrowni na środowisko oraz raportem lokalizacyjnym. To kluczowe opracowania, jeśli chodzi o lokalizację polskiej elektrowni atomowej. Miejsce, w którym powstanie polska “atomówka”, poznamy w przyszłym roku. (Czytaj więcej)
 • Trybunał Sprawiedliwości UE podtrzymał wyrok Sądu UE stwierdzający, że pomoc publiczna brytyjskiego rządu w formie kontraktu różnicowego dla budowy elektrowni jądrowej Hinkley Point C była legalna. Stroną skarżącą w tym procesie była Austria. (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Krzysztof Ławrywjaniec, kierujący w Sun Investment Group działem umów PPA o wirtualnych prosumentach. (Czytaj więcej)
 • Dr Stanisław Pietruszko, prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki o tym czy należy czyścić panele fotowoltaiczne. (Czytaj więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • BNP Paribas Bank Polska i Europejski Bank Inwestycyjny zawarły umowę gwarancji w wysokości 71,2 mln zł na wsparcie finansowania przez BNP polskich projektów w zakresie efektywności energetycznej. Jest to pierwsza operacja podziału ryzyka pomiędzy bankami realizowana w Polsce w ramach unijnego programu PF4EE. Beneficjentami projektu ma być około 15 tys. podmiotów. (Czytaj więcej)
 • Unijne i krajowe zachęty spowodowały wzrost wykorzystania źródeł odnawialnych (OZE ), wśród których największym powodzeniem cieszy się fotowoltaika (PV). Dzieje się tak przede wszystkim dzięki jej relatywnie niskiej cenie, wsparciu legislacyjnemu, możliwości montażu na dachach i gruncie oraz dostępności preferencyjnego finansowania m.in. z programu „Mój prąd”. (Czytaj więcej)
 • Najnowszy raport URE Energetyka cieplna w liczbach – 2019 przedstawia obraz rynku na podstawie danych zebranych od ponad 400 koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych. Wyniki badań regulatora pozwalają ocenić stan sektora oraz najważniejsze kierunki zmian zachodzących w polskim ciepłownictwie. (Czytaj więcej)
 • Urząd i Inspekcja Handlowa wyeliminowali aż 6,4 tys. ofert internetowych dotyczących sprzedaży kotłów, które nie spełniają aktualnych wymogów. Wobec 11 przedsiębiorców wszczęto postępowanie. (Czytaj więcej)
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego rozpoczynają współpracę przy przedsięwzięciu NCBR „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”. Porozumienie w tej sprawie podpisali dyrektor NCBR, dr inż. Wojciech Kamieniecki i p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Dorota Cabańska. (Czytaj więcej)
 • Od początku 2021 r. samorządy będą mogły wnioskować o dotacje na zakup zeroemisyjnych autobusów – poinformował PAP minister klimatu Michał Kurtyka. Budżet nowego programu wyniesie 1,3 mld zł i za te pieniądze ma zostać kupionych przynajmniej 500 autobusów. (Czytaj więcej)
 • Największe centrum handlowe na Śląsku uzyskało certyfikat poświadczający wysoką efektywność energetyczną BREEAM In-Use z oceną “Excellent”. Przyczyniła się do tego uruchomiona przed rokiem instalacja fotowoltaiczna. (Czytaj więcej)
 • Połowa Polaków uważa, że rzadsze korzystanie z samochodu w dużym stopniu przyczynia się do zapobiegania zmianom klimatu, a ponad 60% deklaruje gotowość ograniczania tej czynności – wynika z najnowszego badania Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu (KOZK), wchodzącego w skład Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB). (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Wg. najnowszych estymacji Światowej Agencji Energii rok 2020 przyniesie rekordowy spadek konsumpcji energii wynoszący aż 6% i będzie to pierwszy tak wielki spadek od roku 1945. Z tego powodu na świecie pracę w sektorze energetycznym straciło już ponad 3 miliony osób. Czy oznacza to zahamowanie rozwoju energetyki, czy może kryzys da impuls do przyspieszenia zmian, które i tak są konieczne? Eksperci Fortum stawiają raczej na drugi wariant, upatrując dla branży szansę na rozwój m.in. przez jej cyfryzację, ale także poszukiwanie alternatywnych dla paliw kopalnych źródeł energii. (Czytaj więcej)
 • Zakaz sprzedaży nowych samochodów, których silniki zasilane są paliwami kopalnymi, ma według założeń przybliżyć Wielką Brytanię do celów neutralności klimatycznej, ograniczając emisje związane z transportem. (Czytaj więcej)
 • Airbus ogłosił, że jednym z jego kluczowych projektów będzie samolot na wodór. Pierwsze Airbusy napędzane wodorem mają latać już 2035 roku. Ich robocza nazwa to ZERO, co ma podkreślać zeroemisyjność. Uwagę zwraca tempo prac nad nową technologią. (Czytaj więcej)
 • Firma konsultingowa IHS Markit opublikowała prognozę średniego kosztu baterii litowo-jonowych, oceniając, że w ciągu kilku lat spadnie on do poziomu, który według ekspertów ma zapewnić konkurencyjność cenową samochodów elektrycznych w porównaniu z ich spalinowymi odpowiednikami. Analitycy IHS Markit oceniają, że przeciętny koszt baterii litowo-jonowej, przeznaczonej do zastosowania w samochodach elektrycznych, ale także mogącej znaleźć zastosowanie w stacjonarnych magazynach energii, spadnie poniżej poziomu 100 dolarów/kWh w roku 2023. Będzie to oznaczać spadek w ciągu dekady o 580 USD/kWh, czyli o 86 proc. (Czytaj więcej)
 • Podczas zapowiadanego od miesięcy wydarzenia o nazwie “Battery Day” Elon Musk przedstawił działania, które mają zaowocować obniżeniem kosztów baterii oraz poprawą ich parametrów i które Tesla ma wdrożyć w najbliższych latach. Według Bloomberg New Energy Finance koszt zestawów baterii, które wykorzystuje Tesla, w 2019 roku wynosił przeciętnie 128 USD w przeliczeniu na kWh zainstalowanej pojemności. Planowane jest zredukowanie tego kosztu o 56 proc. do poziomu 56 USD/kWh. (Czytaj więcej)

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Kontakt

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]