Energetyczny przegląd prasy: 28.09-4.10.2020

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 28 września – 4 października 2020. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: Senat przyjął nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, ruszył nabór wniosków do programu „Ciepłownictwo powiatowe”, pierwsze OZE w Polsce zaczynają tracić wsparcie, o tym co zrobić z odpadami z polskiej elektrowni jądrowej, coraz więcej miejsc pracy w światowej energetyce odnawialnej, Bruksela czeka na ruch Polski w sprawie górnictwa oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

1. NFOŚiGW – działania:

 • Minister klimatu Michał Kurtyka ogłosił rozpoczęcie prac nad pilotażowym programem, który obejmie dofinansowanie zarówno termomodernizacji, jak i wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Jednym z województw, w których zostanie zrealizowany pilotaż, będzie województwo zachodniopomorskie. (Czytaj więcej)
 • Ruszył nabór wniosków do programu „Ciepłownictwo powiatowe”. Uruchomiony w 2019 r. program pilotażowy przeznaczony dla ciepłowni powiatowych, potwierdził duże zainteresowanie wsparciem dla lokalnych systemów ciepłowniczych. W związku z tym rozpoczęto nabór wniosków na nowych zasadach. Na dofinansowanie inwestycji, które  usprawnią transformację ciepłownictwa w powiatach zarezerwowano 500 mln zł. (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • Senat przyjął nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która zakłada wprowadzenie dodatkowych mechanizmów w zakresie walki ze smogiem. (Czytaj więcej)
 • Jak poinformował wiceminister klimatu i rządowy pełnomocnik ds. OZE, Ireneusz Zyska, procedowanie projektu ustawy dla morskiej energetyki wiatrowej weszło w kolejny etap. Ustawa dla morskich wiatraków jeszcze w tym roku. (Czytaj więcej)
 • Województwo małopolskie stanie się pierwszym polskim województwem, w którym nie będzie można otrzymać dotacji na kotły węglowe. Zakaz wejdzie w życie już od początku nowego roku. (Czytaj więcej)
 • Od marca 2021 roku zacznie obowiązywać unijna dyrektywa, która na deweloperów i właścicieli budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych nałoży obowiązek zabezpieczenia odpowiedniej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Wymóg obejmie zarówno nowo powstające, jak i modernizowane budynki. (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • W tym roku wsparcie w ramach wprowadzonego w 2004 roku systemu zielonych certyfikatów, przyznawanych za produkcję zielonej energii ze źródeł OZE uruchomionych przed 2016 rokiem, zaczną tracić pierwsi inwestorzy eksploatujący najstarsze instalacje. (Czytaj więcej)
 • Obowiązki związane z wchodzeniem w życie uchwał antysmogowych powodują konieczność wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w starych domach. Ile kosztuje instalacja pompy ciepła do domu z lat ‘90? (Czytaj więcej)
 • Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna o mocy 20 kWp dla firm na modułach o dużej mocy? Kiedy się zwróci? Jaka jest średnia cena jednostkowa takiej instalacji? (Czytaj więcej)
 • PSEW policzył potencjał farm wiatrowych w polskiej części Bałtyku. Ponad 140 TWh energii możemy pozyskiwać z 28 GW mocy w morskich farmach wiatrowych zlokalizowanych na polskich wodach Bałtyku. Taką ilością energii płynącej z Morza Bałtyckiego moglibyśmy w perspektywie 2050 r. zaspokoić blisko 60 proc. prognozowanego w skali roku krajowego zapotrzebowania na prąd – ocenia Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej w przedstawionym dzisiaj raporcie “Wizja dla Bałtyku. Wizja dla Polski”. (Czytaj więcej)
 • U wybrzeży Wielkiej Brytanii rozpoczęła się budowa farmy wiatrowej o docelowej mocy aż 3,6 GW i jest to obecnie największa na świecie inwestycja w offshore. Jednak zanim zostanie ona sfinalizowana, miano największej na świecie morskiej farmy wiatrowej, pod względem zainstalowanej mocy, będzie należeć do projektu Hornsea Two, który właśnie wchodzi w fazę konstrukcyjną i który powinien być gotowy za dwa lata. (Czytaj więcej)
 • Jak informuje serwis CNet, największa w Chinach, a druga pod względem wielkości na świecie elektrownia fotowoltaiczna rozpoczęła działalność. Jej wydajność plasuje się na poziomie 2,2 GW. (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • Na całym świecie w 2019 roku nadal rosła emisja CO2, choć w nieco wolniejszym tempie niż rok wcześniej. Od tego trendu wyraźnie odstają kraje Unii Europejskiej oraz USA i Japonia. W ub. roku UE ograniczyła też znacznie łączne emisje gazów cieplarnianych. (Czytaj więcej)
 • Na zlecenie Fundacji ClientEarth przygotowany został raport na temat emisji CO2 Polski. Z wyliczeń naukowców wynika, że wyczerpaliśmy już “budżet węglowy” związany z ambitniejszym celem Porozumienia Paryskiego, czyli zatrzymaniem wzrostu temperatur przy 1,5 st. Celsjusza. Wkrótce skonsumujemy także budżet związany z granicą 2 st. Celsjusza. (Czytaj więcej)
 • Nowy program edukacyjny dla szkół – wczesna nauka o zmianach klimatycznych i smogu. Przeciwdziałanie postępującym zmianom klimatycznym to nie tylko obszar zainteresowania rządów i biznesu, lecz również konsumentów. Dlatego też edukacja ekologiczna prowadzona już od najmłodszych lat może zaprocentować w przyszłości zmianą nawyków i tym samym ograniczeniem emisji. Dużą rolę w walce o czystsze powietrze odgrywa ciepłownictwo. Startujący właśnie program edukacyjny zainicjowany przez spółkę PGE Energia Ciepła ma pomóc uczniom szkół podstawowych zrozumieć, w jaki sposób powstaje ciepło, skąd bierze się energia elektryczna i jaki mają wpływ na klimat i ochronę środowiska. Szkoły mogą zgłaszać się do 8 października. (Czytaj więcej)
 • Ponad 30 ekspertów debatowało w Ministerstwie Klimatu nad rekomendacjami do pierwszego Polskiego Multimedialnego Raportu Klimatycznego Togetair, który będzie narzędziem do negocjacji Green Deal i przedstawienia polskich rekomendacji dot. ekologii w Unii Europejskiej. Wspólne wnioski? Potrzeba edukacji ekologicznej, zmniejszenie śladu węglowego, zmiany systemowe, biznes neutralny klimatycznie, skupienie na samorządach i problemach lokalnych oraz przedstawienie polskich planów transformacji energetycznej na szczeblu unijnym. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • Wydobycie węgla w polskich kopalniach spadło o 800 tysięcy ton. (Czytaj więcej)
 • Likwidacja PGG to mało. Zamykane będą kolejne kopalnie. Uzgodniona przez rząd i związkowców likwidacja Polskiej Grupy Górniczej będzie zbyt wolna względem szybkiego spadku zapotrzebowania na węgiel, które przewiduje… ten sam rząd. Z nieopublikowanych jeszcze ministerialnych prognoz wynika, że koniec górnictwa będzie dużo szybszy. Bez szybszej likwidacji kopalń już za 5 lat koszty utrzymania tych niepotrzebnych przekroczą 3,5 mld zł rocznie. (Czytaj więcej)
 • Bruksela czeka na ruch Polski w sprawie górnictwa. Jeśli rząd chce żeby jakieś porozumienie z górnikami było realizowane, to powinien już teraz zacząć rozmowy z Komisją Europejską o tym co jest możliwe, a co nie. Inaczej boleśnie zderzy się z rzeczywistością, tak jak zderzyli się poprzednicy. (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • Stany Zjednoczone największym na świecie “producentem” ropy naftowej. Stany Zjednoczone utrzymały pozycję globalnego lidera w wydobyciu ropy naftowej. Na drugim miejscu uplasowała się Rosja, natomiast na trzecim Arabia Saudyjska. (Czytaj więcej)
 • Kraje OPEC wydobywają coraz więcej ropy. Jak informuje agencja Reutera wrzesień był trzecim miesiącem z rzędu, w którym odnotowano wzrost wydobycia ropy naftowej w krajach OPEC. (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • Duńska Agencja Energii poinformowała o wydaniu zgody na eksploatację gazociągu Nord Stream 2. Zgoda jest uzależniona od spełnienia wymagań zawartych w pozwoleniu środowiskowym wydanym 30 października 2019 roku. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • Co zrobić z odpadami z polskiej elektrowni jądrowej? Oto możliwości. Według Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) w 2026 roku rozpocznie się budowa pierwszej elektrowni jądrowej, natomiast w 2033 roku pierwszy reaktor zostanie oddany do użytku. Polska potrzebuje energii z atomu dlatego, aby sprostać postawionym celom klimatycznym. Jednakże wraz z budową elektrowni jądrowej wiążą się pewne wyzwania m.in. w zakresie zagospodarowania odpadów radioaktywnych. (Czytaj więcej)
 • Skarb Państwa i właściciele spółki PGE EJ1, odpowiedzialnej za przygotowania do budowy elektrowni jądrowej podpisali list intencyjny, dotyczący nabycia przez państwo 100 proc. udziałów w spółce do końca 2020 r. (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Michał Niewiński, projektant instalacji fotowoltaicznych w firmie Soltec o znowelizowanej ustawie Prawo budowlane, w kontekście instalacji fotowoltaicznych. (Czytaj więcej)
 • Dr Stanisław Pietruszko, prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki o tym czy czyścić panele fotowoltaiczne. (Czytaj więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Agroenergia, priorytetowy program rządowy,  posłużyć miał wsparciu działań ograniczających negatywny wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych. Jego budżet na lata 2019-2025 wynosił 200 mln zł. W czerwcu podpisano pierwsze umowy z rolnikami. Jednak zdecydowana większość z nich nie postawiła, jak mogłoby się wydawać, na biogaz, a na fotowoltaikę. (Czytaj więcej)
 • Według nieoficjalnych informacji Michał Kurtyka utrzyma i powiększy resort klimatu. To może oznaczać zielone światło dla szybszej transformacji koncernów energetycznych, na które od dawna czekają spółki. Bez zgody na „zielone” zmiany koncerny będą mieć bowiem problem z finansowaniem. (Czytaj więcej)
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął przyjmowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne, po które mogą sięgnąć mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa śląskiego. Dofinansowanie w programie “50 kW na start” będzie przyznawane w formie dotacji w wysokości maksymalnie do 10 proc. kosztów kwalifikowanych oraz preferencyjnych pożyczek, oprocentowanych 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3 proc. w stosunku rocznym, które mogą pokryć do 90 proc. kosztów inwestycji. (Czytaj więcej)
 • Nie musisz mieć własnej ziemi ani domu jednorodzinnego, żeby zrobić swoją elektrownię słoneczną. Udowodnił to Radosław Wroński, który umieścił panele fotowoltaiczne na dachu bloku, na jednym z najbardziej zagęszczonych osiedli w Krakowie. Po trzech latach dołożył do tego własną stację ładowania samochodu elektrycznego w podziemnym garażu. (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Według Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej w ubiegłym roku liczba miejsc pracy w sektorze energetyki odnawialnej na całym świecie osiągnęła 11,5 mln i wzrosła o 0,5 mln w porównaniu do danych z 2018 roku oraz o niemal 1 mln w stosunku do roku 2017. (Czytaj więcej)
 • Państwa członkowskie UE zatwierdziły propozycję Komisji Europejskiej w sprawie zainwestowania 998 mln euro w kluczowe europejskie projekty dotyczące infrastruktury energetycznej w ramach instrumentu “Łącząc Europę”. Środki zostaną przeznaczone na 10 projektów. (Czytaj więcej)

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Kontakt

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.