Energetyczny przegląd prasy 28.12.2020-3.01.2021 r.

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 28 grudnia 2020 – 3 stycznia 2021. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: 1 stycznia wchodzi w życie większość przepisów noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, kryzys w wymianie węglowych pieców – raport Polskiego Alarmu Smogowego, rekord importu prądu do Polski pobity, rok 2020 przełomowym rokiem w energetyce, Azerbejdżan rozpoczął komercyjne dostawy gazu ziemnego do Europy oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 1. NFOŚiGW – działania:
 • 4 stycznia rusza nabór do programu „Zielony transport publiczny”. Od tego dnia, między innymi samorządy mogą składać wnioski w NFOŚiGW o dotacje na zakup autobusów elektrycznych, trolejbusów i autobusów wodorowych. (Czytaj więcej)
 • Miejscowości w województwach: łódzkim, warmińsko-mazurskim, małopolskim, wielkopolskim oraz dolnośląskim zmodernizują swoje oświetlenie uliczne dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW. Wysokość udzielonego wsparcia to prawie 57 mln zł. Zainstalowanie ponad 22 tys. ekologicznych punktów świetlnych pomoże zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. (Czytaj więcej)
 1. Prawo w energetyce:
 • 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie większość przepisów noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Jej celem jest usprawnienie działania dwóch antysmogowych programów – “Czyste powietrze” i “Stop smog”. (Czytaj więcej)
 • Już od stycznia weszły w życie nowe przepisy nakładające na producentów energii z OZE obowiązek sprawozdawczości. Wynikają one z tzw. wytycznych System Operation Guidelines (SOGL). Nowe prawo nie dotyczy prosumentów. (Czytaj więcej)
 • Rozliczanie energii wytwarzanej przez prosumentów. Nowe propozycje rządu. Zgodnie z terminami wynikającymi z ustawy o odnawialnych źródłach energii rząd miał przyjąć w pierwszych miesiącach 2020 r. rozporządzenia doprecyzowujące zasady rozliczeń energii produkowanej przez prosumentów i spółdzielnie energetyczne. Tak się jednak nie stało. Teraz na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się nowe projekty rozporządzeń mających uregulować ten obszar. (Czytaj więcej)
 • Ministerstwo rozwoju, pracy i technologii (MRPiT) mimo upływu czasu od zapowiedzi liberalizacji tzw. ustawy odległościowej podtrzymuje, że projekt jest nadal jednym z priorytetów prac MRPiT w kolejnych miesiącach. Resort przekonuje w odpowiedzi na pytania BiznesAlert.pl, że w najbliższym czasie zostanie przedstawiony wniosek o wpis tego projektu do wykazu prac Rady Ministrów, a na przełomie stycznia i lutego 2021 roku mają rozpocząć się konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe. (Czytaj więcej)
 1.  Energetyka odnawialna:
 • Pozostałości drzewne: Czym są, dla kogo i jak je wykorzystać? Pozostałości drzewne są ostatnim ogniwem w łańcuchu pozyskiwania surowca drzewnego. Może stanowić idealne rozwiązanie wykorzystania biomasy leśnej w ciepłownictwie. Zgodnie z zasadą kaskadowego wykorzystania surowca drzewnego i zasadami trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. (Czytaj więcej)
 • Zainteresowanie tematem fotowoltaiki w Polsce zaczęło wyraźnie rosnąć mniej więcej od listopada 2018 roku, a jak na razie swoje apogeum osiągnęło latem 2020 roku. (Czytaj więcej)
 • Około 80- 90% polskiego rynku fotowoltaicznego stanowią moduły sprowadzane z Chin. W związku ze wzrostem kosztów transportu morskiego ceny modułów PV w styczniu mogą wzrosnąć! Czy to szansa dla polskich producentów? Komentuje Bogdan Szymański – Prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV. (Czytaj więcej)
 1. Klimat i środowisko:
 • Kryzys w wymianie węglowych pieców – raport Polskiego Alarmu Smogowego. „Kopciuchy”, czyli pozaklasowe kotły na węgiel i drewno, stanowią główną przyczynę zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Niestety tempo ich wymiany stoi w miejscu. Polski Alarm Smogowy sprawdził jak wygląda wymiana kotłów w miastach wojewódzkich oraz miejscowościach z tzw. listy WHO – najbardziej zasmogowanych miast Europy. Powolne tempo wymiany kotłów pokazuje, że działania antysmogowe nie są priorytetem ani największych miast, ani najbardziej zanieczyszczonych gmin. (Czytaj więcej)
 • Opublikowano drugą edycję raportu “Ziemianie atakują”, który dotyczy problemów środowiskowych na świecie i tego, jak postrzegają je Polacy. 78 proc. uważa, że sytuacja jest poważna i należy podjąć jakieś działania, żeby zapobiec kryzysowi. 11 proc. uznaje, że problemy środowiska są “rozdmuchane”. (Czytaj więcej)
 • Zanieczyszczenie światłem zaburza rytm życia ludzi i przyrody. W UK chcą z nim walczyć. (Czytaj więcej)
 1. Węgiel i górnictwo:
 • 2020 – czarny rok dla polskiego górnictwa – podsumowanie. Dla górnictwa węgla kamiennego kończący się 2020 rok był czasem dalszego znaczącego spadku zapotrzebowania na węgiel, zmniejszonego wydobycia i przychodów oraz narastających strat spotęgowanych pandemią COVID-19. Horyzont działania kopalń określono do 2049 r. (Czytaj więcej)
 • Górnictwo: jedno miejsce pracy w kopalni tworzy cztery kolejne? Według nowych badań to mit. Górnictwo wcale nie jest żyłą złota dla Śląska – twierdzą działacze Fundacji WWF Polska. Opierają się na wynikach raportu Instytutu Badań Strategicznych. Jego autorzy twierdzą, że krytycy dekarbonizacji przeceniają wartość kopalń dla rynku pracy. (Czytaj więcej)
 • Udział węgla w produkcji energii elektrycznej w Polsce pierwszy raz spadł poniżej 50%. To efekt niskiego zapotrzebowania odbiorców i najwyższej w historii produkcji farm wiatrowych w naszym kraju. Ze względu na nadmiar energii musieliśmy ją awaryjnie eksportować do Czech. (Czytaj więcej)
 • Wbrew obiegowej opinii, węgiel kamienny już od dawna nie jest „polskim złotem”. Surowiec wydobywany nad Wisłą przegrywa konkurencję z paliwem z importu. Dlaczego? (Czytaj więcej)
 1. Ropa naftowa:
 • Chińczycy ustanowili nowy rekord wydobycia. Znakomity wynik osiągnięto na największym złożu w kraju, zlokalizowanym w basenie Ordos. Ze zlokalizowanego na północnym zachodzie kraju złoża Qingcheng wydobyto  w tym roku 24,5 mln ton ropy naftowej oraz 44,5 mld m3 gazu ziemnego. To rekordowy wynik. (Czytaj więcej)
 1. Gaz:
 • Grupa ORLEN pozyskała partnera do realizacji inwestycji w blok gazowo-parowy w Ostrołęce, którym zostanie PGNiG. Podpisana trójstronna umowa gwarantuje PKN ORLEN i Enerdze wiodącą pozycję w projekcie, z łącznym pakietem udziałowym na poziomie 51 proc. PGNiG obejmie 49 proc. udziałów. Jednocześnie PKN ORLEN i PGNiG zawarły aneks do umowy z 2016 r., który gwarantuje stabilne dostawy gazu do końca 2027 r. dla instalacji produkcyjnych Grupy ORLEN w Polsce, w tym do elektrowni w Ostrołęce. (Czytaj więcej)
 • Polska odchodzi od węgla. Czy to szansa dla biogazu? (Czytaj więcej)
 • Operatorzy systemów przesyłowych gazu z Polski i Litwy, Gaz-System i Amber Grid znają już oczekiwania uczestników rynku gazu, przede wszystkim co do zasad dostępu do budowanego interkonektora GIPL. (Czytaj więcej)
 • Eksport Gazpromu spadł w tym roku o 10 procent. (Czytaj więcej)
 • Azerbejdżan rozpoczął komercyjne dostawy gazu ziemnego do Europy z wykorzystaniem Gazociągu Transadriatyckiego (TAP) – poinformowało tamtejsze ministerstwo energii. Azerowie “zaatakowali” tym samym lukratywny rynek zdominowany dotychczas przez Rosjan – zauważa agencja  Reutera. (Czytaj więcej)
 1. Energia jądrowa:
 • W roku 2020 obyło się bez przełomu w polskim projekcie jądrowym. Jednakże podjęte w ciągu ostatnich 12 miesięcy decyzje dają jednak istotne nadzieje zwolennikom atomu. (Czytaj więcej)
 • W Szwecji wyłączono reaktor Ringhals 1. Jest to czwarta jednostka jądrowa zamknięta w tym kraju w ciągu ostatnich siedmiu lat. (Czytaj więcej)
 1. Wywiady:
 • Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska o nowych, obowiązujących od 2021 roku, bardziej rygorystycznych wymogach energooszczędności w budynkach. (Czytaj więcej)
 • Aleksandra Gołdys, CEE design education developer w EIT Climate-KIC o tym, że jest coraz mniej czasu na walkę ze zmianami klimatu. (Czytaj więcej)
 1. Pozostałe informacje z kraju:
 • W 2020 roku zużycie energii elektrycznej w Polsce wyniosło 165 TWh, z czego 152 TWh wyprodukowaliśmy w kraju, a pozostałe 13 TWh sprowadziliśmy od naszych sąsiadów – wynika ze wstępnych danych operacyjnych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, przeanalizowanych przez portal WysokieNapiecie.pl. To najwyższy w historii import energii elektrycznej do naszego kraju i jednocześnie najwyższe saldo wymiany transgranicznej. Poprzedni rekord padł 15 lat temu. W 2005 roku to my wyeksportowaliśmy do naszych sąsiadów, zwłaszcza do Niemiec, blisko 11,2 TWh. (Czytaj więcej)
 • Prezes URE rozstrzygnął ostatnią aukcję OZE i podsumowuje wyniki wszystkich tegorocznych aukcji na sprzedaż zielonej energii. Konieczne wydają się roszady w tych koszykach, w których znalazły się niszowe OZE. (Czytaj więcej)
 • 29 grudnia 2020 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował wykaz odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii. (Czytaj więcej)
 • To był przełomowy rok w polskiej energetyce? Przynajmniej kilka wydarzeń przemawia za tym, aby historycy za kilkadziesiąt lat spojrzeli na 2020 jako na rok przełomowy w polskiej energetyce, który zdarza się raz na kilkanaście lat. (Czytaj więcej)
 • Wykorzystanie ciepła odpadowego do ogrzewania to w Polsce rzadkość. Nie ma wsparcia finansowego dla wykorzystanie ciepła odpadowego w systemach ciepłowniczych, ale takich projektów może przybywać. Jak dotąd brak jest w Polsce szczegółowych przepisów, które by promowały wykorzystanie ciepła odpadowego w systemach ciepłowniczych. To ma się jednak zmienić. (Czytaj więcej)
 • Firmy energochłonne dostały 340 mln zł rekompensat. Urząd Regulacji Energetyki opublikował zestawienie sektorów i podsektorów energochłonnych, którym w tym roku przyznał rekompensaty za 2019 rok. (Czytaj więcej)
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. rozpoczęły postępowanie publiczne w trybie negocjacji z ogłoszeniem na opracowanie, implementację i wdrożenie centralnej bazy informacji o rynku energii elektrycznej (CSIRE). PSE oceniają, że utworzenie takiego systemu będzie “przełomowe” dla polskiego rynku energetycznego. (Czytaj więcej)
 • Veolia, działająca Polsce głównie w obszarach wytwarzania i dystrybucji ciepła oraz efektywności energetycznej, mocniej wejdzie w szeroko pojęty handel energią. Oprócz klasycznego obrotu energią elektryczną i gazem, powołana niedawno specjalna spółka Veolii ma oferować klientom również usługi odpowiadające obecnym trendom – energetyce rozproszonej i odnawialnej. (Czytaj więcej)
 • NCBR dofinansuje technologie domów zero- i plus energetycznych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs “Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo” w efekcie którego w ciągu najbliższych 3 lat mają powstać technologie projektowania oraz budowania tanich w utrzymaniu, modułowych budynków jedno- i wielorodzinnych, które mają generować zerowy lub pozytywny roczny bilans zużycia energii. (Czytaj więcej)
 1. Pozostałe informacje ze świata:
 • Japonia bez samochodów benzynowych, ale z elektrowniami węglowymi. Tak wygląda droga Japonii do wyzwania, jakim jest neutralność klimatyczna w 2050 r. Władze kraju ogłosiły, że w 2030 r. zostanie wprowadzony zakaz sprzedaży samochodów benzynowych. Producenci otrzymają wsparcie od rządu. Z drugiej strony – trwa budowa elektrowni węglowych. (Czytaj więcej)

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Kontakt

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.