Energetyczny przegląd prasy 30.11-6.12.2020 r.

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 30 listopada – 6 grudnia 2020. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: rynek mocy – poznaliśmy wszystkie parametry na 2021 rok, program „Mój Prąd” okazał się ogromnym sukcesem, powstała największa farma wiatrowa w Polsce, w Warszawie powstanie największa spalarnia odpadów w Polsce, Dania zrezygnuje z wydobycia ropy i gazu, Francja chce wydłużyć życie atomu o 40 lat, w 2019 roku w 28 krajach Unii Europejskiej zainstalowano prawie 4 miliony pomp ciepła oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 1. NFOŚiGW – działania:
 • Program „Mój Prąd” okazał się ogromnym sukcesem. Zwiększony do 1,1 mld zł budżet programu został już wyczerpany, co oznacza, że wsparcie trafi aż do 220 tys. prosumentów, którzy już produkują energię elektryczną z instalacji PV. Z powodu wykorzystania podwyższonej alokacji w programie, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW zamknęły 7 grudnia br. nabór wniosków. (Czytaj więcej)
 • Podpisano pierwsze umowy w ramach III edycji tzw. funduszy norweskich. Łącznie ok. 13,8 mln zł dotacji z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (MF EOG) otrzymają Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Środki pozwolą na realizację dwóch środowiskowych projektów badawczo-informacyjnych. (Czytaj więcej)
 1. Prawo w energetyce:
 • Zmarnowany czas w walce ze smogiem – tak Najwyższa Izba Kontroli ocenia minione 2 lata. Krytykuje zarówno przepisy, ich egzekwowanie, a także same paliwa. Przez 9 miesięcy znowelizowana w 2018 r. ustawa o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw nie spełniała swojego podstawowego celu. Czyli ograniczenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Zgodnie z jej zapisami do poprawy jakości powietrza ma doprowadzić eliminowanie z rynku paliw najgorszej jakości. Tych, których spalanie w domowych piecach grzewczych i lokalnych kotłowniach jest jedną z głównych przyczyn powstawania smogu. Wydane do ustawy rozporządzenie ówczesnego Ministra Energii w sprawie metod badania  paliw stałych, uniemożliwiło jednak sprawdzanie ich jakości. W efekcie, choć w okresie badanym przez NIK Inspekcja Handlowa przeprowadziła w sumie niemal 1600 kontroli, to ponad 80 procent z nich dotyczyło tylko kwestii formalnych – tego czy sprzedawcy paliw stałych wydają świadectwa ich jakości. (Czytaj więcej)
 • Weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska wprowadzające tzw. e-taryfę, która ma pozwolić operatorom stacji ładowania samochodów elektrycznych na zmniejszenie stałych kosztów. To z kolei powinno umożliwić rozbudowę sieci stacji i zapewnienie większej mocy ładowania. (Czytaj więcej)
 • Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o offshore zawiera nowe zapisy dotyczące sprzedaży przyłącza farm wiatrowych na morzu. Jednocześnie udostępniono 12 projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy. (Czytaj więcej)
 • Przemysł walczy o niższe rachunki za prąd. Wzrost rachunków za energię elektryczną spowodowany wejściem od 2021 roku opłaty mocowej to poważny problem dla przemysłu. Same huty będą musiały zapłacić za prąd o 200 mln zł więcej. Trwa więc o walka o zgodę Brukseli na ulgi od nowej opłaty. (Czytaj więcej)
 • Komisja Europejska opracowuje propozycję nowych przepisów dotyczących emisji spalin. Nowa norma Euro 7 ma w związku z tym zastąpić obecnie obowiązujący standard Euro 6. Jej wprowadzenie może oznaczać poważne problemy dla producentów samochodów spalinowych. (Czytaj więcej)
 1.  Energetyka odnawialna:
 • Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej SBF POLSKA PV opublikowało raport podsumowujący “Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych w Polsce I połowa ‘20”. Raport wykazał, że wzrasta znaczenie małych, średnich i dużych instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Ich udział w mocy zainstalowanej wzrósł w ciągu jednego półrocza aż o 1,4 p.p. (Czytaj więcej)
 • Zgodnie z powyższym raportem, zauważa się również rosnącą dominację modułów fotowoltaicznych wykonanych w technologii monokrystalicznej. (Czytaj więcej)
 • Na koniec ubiegłego roku w polskich domach było zainstalowanych 128 tys. pomp ciepła, które pracowały na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania wody. W optymistycznym wariancie ich liczba do 2030 roku może wzrosnąć już do prawie 2,1 mln – wynika z szacunków Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. (Czytaj więcej)
 • Powstała największa farma wiatrowa w Polsce. Wielka farma wiatrowa położona na granicy woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego już może produkować i sprzedawać energię. Jej moc wynosi 219 MW i jest wyższa od mocy dotychczas największej farmy wiatrowej w Polsce o niemal 100 MW. (Czytaj więcej)
 • Instytut Energetyki Odnawialnej wspólnie z przedstawicielami krajowego przemysłu fotowoltaicznego pracuje nad treścią porozumienia sektorowego, które zostanie podpisane z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Współpraca polskich firm oferujących produkty dla sektora fotowoltaicznego rozpoczęła się w drugim kwartale br. Został wówczas utworzony Przemysłowy Panel PV jako porozumienie firm, którego prace koordynuje Instytut Energetyki Odnawialnej. Docelowo twórcy Panelu chcą doprowadzić do uruchomienia polskiej „Gigafabryki” ogniw i paneli fotowoltaicznych. (Czytaj więcej)
 • KGHM wybudował pierwszą w Polsce elektrownię fotowoltaiczną w technologii 4.0, o mocy 3 MW. (Czytaj więcej)
 1. Klimat i środowisko:
 • Na podstawie danych pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska z 2019 r. Polski Alarm Smogowy sporządził listę piętnastu najmocniej zasmogowanych miejscowości w Polsce. Na szczycie znalazły się miejscowości, w których odnotowano wielokrotne przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza. Widać jasno, że problem smogu nie dotyczy wyłącznie dużych miast. (Czytaj więcej)
 • Dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk i Michał Borkowski z Forum Energii piszą o unijnej polityce klimatycznej, której częścią może być Polska. Ich zdaniem unijny cel 55-procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku jest symbolem coraz bardziej wymagającej polityki klimatycznej. (Czytaj więcej)
 • Rosja i UE inaczej postrzegają działania zmierzające do neutralności klimatycznej. Rosja postrzega działania podejmowane przez Unię Europejską w kwestii dążenia do neutralności klimatycznej jako zagrożenie swojej gospodarki, która jest oparta na wysokoemisyjnych surowcach energetycznych. Dla UE jest to szansa do transformacji gospodarki i rozwoju nowych technologii. (Czytaj więcej)
 1. Węgiel i górnictwo:
 • Polską Grupę Górniczą od bankructwa dzielą miesiące. Co godzinę polskie górnictwo generuje 500 tys. zł strat. Tymczasem nie wiadomo czy PGG dostanie pożyczkę ratunkową z Polskiego Funduszu Rozwoju, nie ma nawet śladu porozumienia z Komisją Europejską w sprawie pomocy dla zamykanych kopalń, a rząd prowadzi jałowe dyskusje ze związkowcami. (Czytaj więcej)
 • Czeska “komisja węglowa” zarekomendowała odejście od węgla do 2038 roku. To nie jest jeszcze pewna data – teraz plan musi zostać zatwierdzony przez rząd. Część naukowców i aktywistów uważa, że jest to za mało ambitny cel, a proces dekarbonizacji powinien zakończyć się w ciągu najbliższych 10-11 lat. (Czytaj więcej)
 • Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń przewiduje, że 15 grudnia rząd i związki zawodowe rozpoczną rozmowy na temat umowy o transformacji górnictwa. (Czytaj więcej)
 • W Niemczech wyłączane są pierwsze bloki węglowe. Federalna Agencja ds. Sieci ogłosiła premie za likwidację jedenastu bloków elektrowni. Operatorzy otrzymają łącznie około 317 mln euro. Od 1 stycznia 2021 roku nie będzie można już sprzedawać energii elektrycznej z tych jednostek. (Czytaj więcej)
 1. Ropa naftowa:
 • Dania zrezygnuje z wydobycia ropy i gazu, mimo że straci przez to miliardy. O planach duńskiego rządu poinformował tamtejszy minister klimatu i energii. To kolejna proklimatyczna decyzja państwa w dużym stopniu zależnego od zysków z wydobycia. Skandynawski kraj zapowiedział zaprzestanie wydobycia na Morzu Północnym do 2050 roku. Decyzja zapadła po wyznaczeniu celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 70 proc. do 2030 roku oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej dwie dekady później. Zdaniem duńskiego ministra klimatu i energii dalsze wydobycie ropy i gazu naraziłoby rządzących na zarzuty o hipokryzję. (Czytaj więcej)
 • Porozumienie nie zostanie zamrożone, ale wydobycie ropy będzie mogło wzrosnąć o połowę mniej od planu ustalonego pierwotnie. Kraje OPEC+ zgodziły się zwiększać stopniowo wydobycie o 0,5 mln baryłek dziennie w pierwszym kwartale 2021 roku. (Czytaj więcej)
 1. Gaz:
 • Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat w Europie odnotowano 51 proc. wzrost produkcji biometanu – poinformował gasworld.pl. Liczba instalacji wzrosła z 483 w 2018 r. do 729 w 2020 r. (Czytaj więcej)
 • Tak zwany pływający gazoport FSRU dotarł do terminalu na chorwackiej wyspie Krk. Ma rozpocząć pracę na początku 2021 roku. Dostępna moc terminalu została zarezerwowana między innymi przez firmy chorwackie i węgierskie. (Czytaj więcej)
 1. Energia jądrowa:
 • Energetyka jądrowa to sprawdzone zeroemisyjne źródło energii, które powinno być wdrożone w Polsce – to główna rekomendacja płynąca z raportu Instytutu Sobieskiego. Jakie jeszcze wnioski wynikają z opracowania? (Czytaj więcej)
 • Francja chce wydłużyć życie atomu o 40 lat. Urząd Bezpieczeństwa Jądrowego rozpoczął trzeciego grudnia publiczne konsultacje na swojej stronie internetowej na temat warunków dalszej eksploatacji 32 reaktorów firmy EDF o mocy 900 MWe. Konsultacje, które potrwają do 15 stycznia 2021 roku. Wedle propozycji urzędników francuskich praca reaktorów jądrowych powinna być wydłużona o kolejne 40 lat. (Czytaj więcej)
 1. Wywiady:
 • Jacek Lipiński, burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, laureata 7. edycji konkursu Eco-Miasto, o tym dlaczego efektywność energetyczna powinna stanowić priorytet wśród działań samorządowców oraz jak przekonać mieszkańców do podjęcia działań w tym zakresie. (Czytaj więcej)
 • Bogdan Szymański, prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV o wpływie pokrywy śnieżnej na funkcjonowanie paneli fotowoltaicznych oraz – co za tym idzie – na produkcję energii. (Czytaj więcej)
 1. Pozostałe informacje z kraju:
 • Warszawa: Umowa na największą spalarnię w Polsce podpisana. Stołeczna spółka MPO podpisała umowę na rozbudowę Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. Warszawa zyska największą w kraju spalarnię odpadów. (Czytaj więcej)
 • Rynek mocy – poznaliśmy wszystkie parametry na 2021. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) ustawowo miał czas do 30 listopada 2020 r. na ustalenie i ogłoszenie stawki opłaty mocowej jak również godzin szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie elektroenergetycznymi i postanowił ten termin wykorzystać do końca. (Czytaj więcej)
 • Ceny prądu rosną przez opłatę mocową, ale to nie koniec podwyżek. Rachunek za energię elektryczną przeciętnej polskiej rodziny za 2021 rok wzrośnie o ok. 100 zł z powodu opłaty mocowej, która w większości trafi do państwowych wytwórców energii. Sprzedawcy i dystrybutorzy energii starają się jednak o kolejne podwyżki dla siebie. Ostatecznie rachunki za prąd najprawdopodobniej jeszcze więc wzrosną. Wciąż jednak płacimy mniej od unijnej średniej. (Czytaj więcej)
 • Energochłonność polskiego przemysłu. Przemysł w Polsce jest gałęzią o dużym znaczeniu gospodarczym i odgrywa znaczącą rolę w tworzeniu wartości dodanej brutto, wytwarzając ponad 20 procent PKB i zatrudniając 2,7 mln osób [GUS]. Produkcja polskiego przemysłu wystawiona jest na silną konkurencję na rynkach międzynarodowych. Jednym z kluczowych elementów konkurencyjności produkcji są jej koszty, których kluczową determinantą, szczególnie dla gałęzi energochłonnych, jest koszt energii elektrycznej. (Czytaj więcej)
 • Energetyka przechodzi cyfrową rewolucję. Elementem, uznawanej już za nieuchronną, transformacji energetycznej jest digitalizacja całego sektora. Przełom nadchodzi  znacznie szybciej, niż to jeszcze niedawno przewidywano. A to oznacza, że firmy działające na rynku muszą wykorzystać wszystkie narzędzia by radykalnie zmienić sposób działania. (Czytaj więcej)
 • PTEZ: Czy kogeneracja jest w stanie zapewnić czyste powietrze w miastach? Samorządy dysponujące własnymi komunalnymi przedsiębiorstwami ciepłowniczymi stoją przed dwoma znaczącymi wyzwaniami: walką ze smogiem w miastach, ale równocześnie redukcją emisji CO2 w istniejących elektrociepłowniach. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) podkreśla, że najbliższe lata to czas ważnych decyzji włodarzy małych i średnich miast, szczególnie w kontekście realizacji projektów modernizacyjnych, jak również poszukiwania źródeł finansowania planowanych inwestycji. (Czytaj więcej)
 1. Pozostałe informacje ze świata:
 • Według danych EurObserv’ER, w 2019 roku w 28 krajach Unii Europejskiej zainstalowano prawie 4 miliony pomp ciepła. Która grupa produktowa cieszyła się największym zainteresowaniem inwestorów? (Czytaj więcej)
 • Samoloty elektryczne czy na wodór? Firma, która to opracuje, zostanie zwolniona z opłat za lądowanie. Największa grupa portów lotniczych w Wielkiej Brytanii ogłosiła konkurs na pierwsze połączenie lotnicze, które nie będzie generować emisji dwutlenku węgla. Firma, która pierwsza zgłosi się z zeroemisyjną maszyną otrzyma pięcioletnie zwolnienie z opłat za korzystanie z lotnisk. Wyceniono je na 1,3 miliona funtów. (Czytaj więcej)
 • W ramach pilotażu prowadzonego w szkockim hrabstwie Fife 300 gospodarstw domowych zostanie wyposażonych w urządzenia umożliwiające ogrzewanie domów i podgrzewanie wody paliwem w postaci wodoru. Projekt potrwa 4 lata i ma dać odpowiedź, na ile wodór – docelowo wytwarzany z energii ze źródeł odnawialnych – będzie mógł zastąpić gaz. Testy rozpoczną się pod koniec 2022 roku, a udział w nich nie będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami. Za darmo będzie również dostarczany wodór. (Czytaj więcej)

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Kontakt

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.