Energetyczny przegląd prasy: 5.10.-11.10.2020 r.

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 5 – 11 października 2020. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: projekt ustawy o efektywności energetycznej, Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie aktualizacji rządowego programu wieloletniego „Program polskiej energetyki jądrowej”, kolejna gmina sięgnie po dotację z rządowego programu Stop Smog, Parlament Europejski za ambitniejszą polityką klimatyczną, wrzesień 2020 najcieplejszym wrześniem w historii pomiarów, oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

NFOŚiGW – działania:

 1. NFOŚiGW oraz Bank Światowy w porozumieniu z Komisją Europejską rozpoczynają współpracę, której celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy regionami górniczymi Polski i Ukrainy, co ma pomóc obu krajom przygotować się w najbliższych latach na transformację energetyczną. Inicjatywa jest częścią międzynarodowego programu, który wspiera kraje w tworzeniu i wdrażaniu przyjaznej społecznie, niskoemisyjnej energetyki. (Czytaj więcej)

Prawo w energetyce:

 • Audyty efektywności energetycznej do poprawki? Projekt zmiany ustawy o efektywności energetycznej wprowadza ograniczenia dotyczące specjalistów odpowiedzianych za audyty. Ma to podnieść jakość audytów efektywności energetycznej kierowanych do Urzędu Regulacji Energetyki i przyspieszyć wydawanie białych certyfikatów. Branża wskazuje na inne środki, które mogą lepiej zadziałać. (Czytaj więcej)
 • Diagnoza obecnego stanu polskiego ciepłownictwa i określenie kierunku transformacji sektora, zgodnie z trendami polityki klimatycznej UE i wyzwaniami związanymi z koniecznością osiągnięcia neutralności klimatycznej Unii Europejskiej w 2050 r. – to główne cele raportu „Czyste ciepło”. Dokument ten będzie punktem wyjścia do rozważań na temat strategii dla ciepłownictwa, nad którą pracuje Ministerstwo Klimatu. (Czytaj więcej)
 • Parlament Europejski poparł w głosowaniu cząstkowym przyjęcie ambitniejszego celu klimatycznego dla Wspólnoty. Europosłowie opowiedzieli się za redukcją emisji dwutlenku węgla o 60 proc. do roku 2030 (względem roku 1990). Decyzje PE będą punktem wyjścia do dalszych negocjacji z Komisją Europejską i państwami członkowskimi. (Czytaj więcej)
 • Jak wynika z informacji, które uzyskał portal Gramwzielone.pl, Ministerstwo Klimatu pracuje nad możliwością włączenia pomp ciepła i magazynów energii do programu Mój Prąd. (Czytaj więcej)
 • Trzy miesiące przed terminem startu rynku mocy PSE zapewnia, że jest gotowe do uruchomienia go. Jednak dla zapewnienia pełnej przejrzystości mechanizmu konieczne będzie jeszcze znowelizowanie ustawy. Tymczasem TGE wskazuje na brak regulacji dotyczących wtórnego rynku mocy, które pozwoliłyby uruchomić go na giełdzie. (Czytaj więcej)
 • Jak informuje Europejski Trybunał Obrachunkowy, istnieje znaczne ryzyko, że UE nie osiągnie celów recyklingu na rok 2025 i 2030. Sytuację komplikuje wchodząca niebawem w życie aktualizacja konwencji bazylejskiej oraz nadmierne spalanie odpadów. (Czytaj więcej)

 Energetyka odnawialna:

 • Polska firma wprowadza fotowoltaiczne żaluzje z ogniw perowskitowych. (Czytaj więcej)
 • W Chinach powstała elektrownia słoneczna o mocy około 2,2 GW. To jedna z największych tego typu instalacji na świecie – również pod względem powierzchni. (Czytaj więcej)
 • Wszystkie budynki wznoszone oraz modernizowane od 2021 roku będą musiały spełnić wyśrubowane normy WT 2021 określające energooszczędność budowli w zakresie m.in. izolacji oraz systemów grzewczych. W ich realizacji pomóc może zainwestowanie w ekologiczne systemy pomp ciepła współpracujących z instalacjami fotowoltaicznymi. Najbardziej zaawansowane budynki wykorzystujące tę technologię mogą uniezależnić inwestycje od zewnętrznych źródeł energii. (Czytaj więcej)
 • Rozpoczyna się budowa pierwszej polskiej farmy PV na trackerach. (Czytaj więcej)
 • Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna o mocy 8 kWp na modułach o dużej mocy? Kiedy się zwróci i jakie generuje oszczędności? Jaka jest średnia cena jednostkowa takiej instalacji? (Czytaj więcej)
 • Gdzie warto zamontować panele fotowoltaiczne w stolicy Wielkopolski? Odpowiedzi dostarczy solarna mapa Poznania. Powstała dzięki współpracy Miejskiego Energetyka, Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ i Politechniki Poznańskiej. Dzięki mapie solarnej każdy mieszkaniec może określić potencjał swojego budynku w zakresie produkcji energii elektrycznej ze słońca, czyli montażu paneli. (Czytaj więcej)
 • Ile kosztuje pompa ciepła i ogrzewanie podłogowe dla budynku o powierzchni 170 m2? (Czytaj więcej)

Klimat i środowisko:

 • W nowym raporcie opublikowanym przez Climate Action Network Europe and ZERO opisano, w jaki sposób krajowe plany na rzecz energii i klimatu państw członkowskich mogą przyczynić się do wzmożonych działań na rzecz klimatu w UE. (Czytaj więcej)
 • Globalnie okres czerwiec-sierpień był trzecim najcieplejszym w historii pomiarów, za latami 2016 i 2019. Jednocześnie, na półkuli północnej było to najcieplejsze lato w historii pomiarów, bijące poprzednio rekordowe lata 2016 i 2019, ze średnią temperaturą o 1,17 st.C wyższą od średniej z lat 1981-2010. To wpisuje się w trend: pięć najcieplejszych okresów letnich na półkuli północnej miało miejsce od 2015 roku. (Czytaj więcej)
 • Serwis klimatyczny unijnej agencji Copernicus opublikował comiesięczny raport na temat temperatur powietrza. Z danych zebranych na całym świecie wynika, że był to najcieplejszy wrzesień w historii pomiarów: zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Z raportu wynika, że średnia temperatura powietrza na świecie była o 0,63 st. C wyższa niż wynosi średnia dla września z lat 1981-2010. (Czytaj więcej)
 • Jak wybrać maskę antysmogową? (Czytaj więcej)

Węgiel i górnictwo:

 • Zapotrzebowanie na węgiel jest coraz mniejsze. Górnictwo czeka trudna restrukturyzacja. Produkcja i sprzedaż węgla w Polsce wciąż utrzymuje się na niskich poziomach, a głównym problemem jest w tej chwili nadpodaż węgla, będąca jednym z następstw pandemii COVID-19. Jak podaje katowicki oddział ARP, na koniec lipca stan zapasów wyniósł 7,9 mln ton niesprzedanego surowca i jest to poziom najwyższy od kilku lat. (Czytaj więcej)
 • W Wielkiej Brytanii może powstać nowa kopalnia węgla kamiennego, pierwszy raz od 30 lat. Projekt od początku wzbudzał kontrowersje: zarówno wśród obrońców klimatu, jak i krytyków brytyjskiej polityki energetyczno-klimatycznej. Właściciel zapewnia, że kopalnia posłuży wydobyciu jedynie na potrzeby przemysłu – nie energetyki – a zgodnie z decyzją sądu będzie musiała zostać zamknięta do 2049 roku. Czy inwestycja zostanie zablokowana? (Czytaj więcej)
 • Wrzesień to pierwszy miesiąc w 2020 roku, w którym nastąpiła zdecydowana poprawa nastrojów wśród uczestników rynku, czemu towarzyszyły wzrosty cen we wszystkich światowych terminalach węglowych oraz poprawa prognoz na resztę roku. (Czytaj więcej)

Ropa naftowa:

 • Wartość eksportu ropy rosyjskiej spadła w sierpniu o ponad połowę. (Czytaj więcej)
 • Arabia Saudyjska rozważa podjęcie działań zmierzających do rewizji planu OPEC+ na przyszły rok. Porozumienie zakłada, że od stycznia 2021 wydobycie ropy wzrośnie o 2 miliony baryłek dziennie. Arabia Saudyjska nie chce jednak wzrostu wydobycia ropy. (Czytaj więcej)

Gaz:

 • Nie ma już ani jednego statku, który może dokończyć budowę gazociągu Nord Stream 2. Z bazy logistycznej projektu na wyspie Rugia odpłynął układacz rur „Akademik Czerski”. (Czytaj więcej)
 • CBI (Confederation of British Industry) oraz Uniwersytet w Birmingham powołali nową Komisję Ciepłownictwa. Komisja składa się z czołowych postaci branżowych i wzywa rząd Wielkiej Brytanii m.in. do wprowadzenia zakazu instalowania konwencjonalnych kotłów gazowych w domach od 2025 r. (Czytaj więcej)
 • Budowany Gazociąg Polska-Litwa (GIPL), który ma połączyć Polskę z krajami bałtyckimi, przeszedł testy hydrauliczne. Badaniom została poddana pierwsza nitka rurociągu. Testy zakończyły się pozytywnie i wybudowana infrastruktura spełnia wymogi jakościowe. (Czytaj więcej)
 • Stany Zjednoczone wysyłają w świat coraz więcej gazu. Eksport skroplonego gazu ziemnego z USA wzrósł we wrześniu o 26% w porównaniu z sierpniem. (Czytaj więcej)

Energia jądrowa:

 • Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie aktualizacji rządowego programu wieloletniego „Program polskiej energetyki jądrowej”, przedłożoną przez ministra klimatu. W tej chwili dokument oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. (Czytaj więcej)
 • Pierwszy blok białoruskiej elektrowni atomowej pod Ostrowcem rozpoczął pracę na minimalnym poziomie mocy kontrolowanej, tzn. uruchomiona w nim została reakcja jądrowa podtrzymująca samą siebie. (Czytaj więcej)

Wywiady:

 • Dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. Instytutu Energetyki o wodorze jako o remedium na wiele bolączek energetyki, transportu i przemysłu. (Czytaj więcej)
 • Joanna Maćkowiak-Pandera o wpływie prosumentów na rynek elektroenergetyczny. (Czytaj więcej)

Pozostałe informacje z kraju:

 • Polska wciąż musi gonić kraje starej Unii Europejskiej pod względem efektywności energetycznej. Zdaniem ekspertów poprawie efektywności energetycznej pomógłby rozwój firm typu ESCO, które są bardzo popularne np. w Niemczech. (Czytaj więcej)
 • Na koniec sierpnia 2020 roku w Polsce było zarejestrowanych łącznie 13 798 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Przez pierwsze osiem miesięcy 2020 r. przybyło ich 4 802, czyli o 88 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku – wynika z Licznika Elektromobilności prowadzonego przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. (Czytaj więcej)
 • Kolejna gmina sięgnie po dotację z rządowego programu Stop Smog. Niedługo w programie zostaną wprowadzone zmiany, które mają ułatwić pozyskanie dofinansowania kolejnym gminom. (Czytaj więcej)
 • Największy w Polsce bateryjny magazyn energii rozpoczyna pracę. (Czytaj więcej)
 • Od stycznia ma wejść w życie pierwszy etap reformy rynku bilansującego. To najbardziej cenotwórczy z segmentów rynku energii. Nowe zasady wpłyną zwłaszcza na rozliczanie niesterowalnych źródeł OZE, które nie są w stanie dokładnie zabezpieczyć swojej produkcji. Sektor powinien już teraz zacząć inwestować w magazyny energii. (Czytaj więcej)
 • Polski system rekompensat dla przemysłu energochłonnego będzie musiał zostać dostosowany do nowych Wytycznych Komisji Europejskiej. Z listy przemysłów, jakie kwalifikują się na rekompensaty, wypadli producenci nawozów, ale za to dodano wodór. Dotychczas największe rekompensaty dostał w Polsce przemysł hutniczy. (Czytaj więcej)

Pozostałe informacje ze świata:

 • Kraje UE spóźniają się z długoterminowymi strategiami renowacji budynków. Z najnowszego raportu BPIE wynika, że ponad połowa państw członkowskich UE spóźnia się sześć miesięcy z przedstawieniem swoich krajowych długoterminowych strategii renowacji. Spośród zgłoszonych do KE strategii zaledwie jedna jest w pełni zgodna z prawodawstwem UE. (Czytaj więcej)
 • Ceny domowych magazynów energii spadają szybciej niż ceny fotowoltaiki. (Czytaj więcej)
 • Europejski rynek akumulatorów w domowych systemach PV osiągnął 2 GWh w 2019 r. Tylko 7% domowych systemów fotowoltaicznych w Europie jest podłączanych z domowymi magazynami. Ponad 90% udziału w rynku przydomowych magazynów energii z PV, w całkowitej pojemności magazynowania ma 5 największych rynków. Oto kilka statystyk z sektora magazynowania energii z fotowoltaiki w domowych magazynach. (Czytaj więcej)
 • Szwedzi szykują magazyny energii w nowej technologii. (Czytaj więcej)
 • JPMorgan Chase ogłosił zwrot w swojej polityce. Jeden z najstarszych banków świata, uznawany za głównego pożyczkodawcę dla branży paliw kopalnych, będzie odchodzić od finansowania projektów węglowych, ropy czy gazu. (Czytaj więcej)
 • Fundament świata musi odejść. Trwa batalia o bezemisyjny beton [ANALIZA]. Produkcja betonu, z którego zbudowany jest nasz świat, odpowiada za aż 7% globalnych emisji dwutlenku węgla. Pojawiło się światełko w tunelu – dwukrotnie mniej emitujący LC3, czyli wapienny cement gliniasty. (Czytaj więcej)

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Kontakt

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.