Drugi Regionalny Okrągły Stół (w formule hybrydowej)
dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej
w Województwie Podlaskim

24 maja 2023 r., środa, 9:00 – 15:50
Hotel 3 TRIO, Białystok, ul. Hurtowa 3

W wydarzeniu wzięło udział 50 osób reprezentujących sektor samorządowy, finansowy oraz ekspertów.
Uczestnikom bardzo dziękujemy za aktywny udział i wkład w realizację projektu RoundBaltic.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami dostępnymi poniżej po kliknięciu w tytuł wystąpienia.

PROGRAM


9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników

Otwarcie:

Moderator: Pan Wiesław Sarosiek, Członek Zarządu NAPE S.A.

9:30 – 9:35 Pan Adam Musiuk, Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku

9:35 – 9:50 Doświadczenia programu RoundBalticPan Andrzej Rajkiewicz, Wiceprezes Zarządu SAPE

Wystąpienia:

9:50 – 11:05 Sesja 1

 1. Długoterminowa Strategia Renowacji Budynków; charakterystyka energetyczna budynków w województwie podlaskimPan Tomasz Gałązka, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 2. Wsparcie MFiPR dla beneficjentów projektów hybrydowych i PPP. Efektywność energetycznaPani Paulina Kamińska, Pan Norbert Jaźwiński, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 3. Dofinansowanie poprawy efektywności energetycznej w programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027Pani Justyna Muszyńska i Pani Magdalena Sienkiewicz, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego


11:05 – 11:25 Pytania i odpowiedzi

11:25 – 11:45 Przerwa

11:45 – 12:55 Sesja 2

 1. Program TERMO w nowej odsłoniePan Tomasz Makowski, Bank Gospodarstwa Krajowego
 2. Poprawa efektywności energetycznej w obiektach zarządzanych przez Miasto BiałystokPan Karol Reńko, Dyrektor Biura Zarzadzania Efektywnością Energetyczną UM w Białymstoku
 3. Finansowanie inwestycji podnoszących efektywność energetyczną z wykorzystaniem inicjatywy ELENAPan Wojciech Bodziacki, BOŚ S.A.
 4. Finansowanie inwestycji termomodernizacyjnych – doświadczenie Alior BankuPan Marcin Bieliniak, Alior Bank


12:55 – 13:40 Lunch

Moderator: Pan Marcin Kibitlewski, Dyrektor ds. finansowych, EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze

13:40 – 14:55 Sesja 3

 1. Podsumowanie projektu “Pożyczka Termomodernizacyjna”Pani Agnieszka Kurajew, Dyrektor Funduszu Pożyczkowego, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
 2. Pożyczka UE a efektywność energetyczna MŚP – czy to tylko tanie pieniądze?Pan Artur Piotrowski, Prezes Zarządu, Fundusz Wschodni
 3. Instalacje fotowoltaiczne – doświadczenia praktyczne na podstawie realizacji grantówPan Daniel Płoński, Doradca ds. zarządzania energią i pozyskiwania dofinansowań, EkoFan2004
 4. Finansowanie poprawy efektywności energetycznej na przykładzie gminy Turośń KościelnaPan Kamil Dobrzyński, Kierownik Referatu Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego, Urząd Gminy Turośń Kościelna
 5. Ekologicznie = EkonomiczniePan Stanisław Paniczko, Prezes Zarządu, EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze


14:55 – 15:10 Przerwa

15:10 – 15:50 Dyskusja, podsumowanie prac i rekomendacje na przyszłość

W celu umożliwienia otwartej dyskusji, spotkanie odbędzie się zgodnie z regułą „Chatham House“, co oznacza, że punkty dyskusji nie będą przypisywane żadnej osobie ani organizacji. Nie dążymy do konsensusu poglądów, ale do wygenerowania jak największej liczby pomysłów ważnych dla przyszłości zrównoważonych inwestycji energetycznych na Mazowszu i w Polsce.


Partner MedialnyRAPORT Z DIAGNOZY KRAJOWEJ

Przedmiotem niniejszej diagnozy jest próba:

 1. identyfikacji potencjałów finansowania poprawy efektywności energetycznej w sektorach budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego, jednorodzinnego i użyteczności publicznej oraz w MŚP w Polsce;
 2. ilustracja funkcjonujących instrumentów finansowych i ram dla inwestycji w poprawę efektywności energetycznej;
 3. formułowanie wstępnych rekomendacji w celu zwiększenia zdolności finansowania zrównoważonych inwestycji.

Raport obejmuje diagnozę krajową oraz siedem wojewódzkich.