NAPE jako Partner zrzeszony w SAPE Ogólnokrajowe Stowarzyszenie “Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE-POLSKA)  realizuje w ramach programu Horyzont 2020 projekt RoundBaltic, którego celem jest poszerzenie ram i przyspieszenie tempa finansowania poprawy efektywności energetycznej w gospodarce.

Celem projektu jest bardziej efektywne wykorzystanie funduszy publicznych i niepublicznych, pomoc w zakresie agregacji środków i rozwoju projektów oraz zmniejszania ryzyk zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym.

W projekcie przewidujemy m.in. następujące działania:

  • Organizacja Krajowych Okrągłych Stołów na szczeblu krajowym (w latach 2021,2022, 2023), z udziałem przedstawicieli odpowiednich resortów, instytucji finansowych krajowych i międzynarodowych , beneficjentów, doradców publicznych i niepublicznych i przedstawicieli siedmiu samorządów 7 województw (mazowieckie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie)
  • Organizacja Regionalnych Okrągłych Stołów w siedmiu wyżej wymienionych województwach  (w roku 2021 i w roku 2022), we współdziałaniu z przedstawicielami ważnych instytucji regionalnych mających związek z poprawą efektywności energetycznej. NAPE odpowiada za realizację Regionalnych Okrągłych Stołów w województwach mazowieckim oraz podlaskim
  • Utworzenie stałych struktur – Krajowych i Regionalnych Rad Doradczych,  mających na celu wsparcie we wdrażaniu rekomendacji powstałych na Okrągłych Stołach oraz po zakończeniu projektu