Pierwszy Regionalny Okrągły Stół (w formule hybrydowej)
dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej
w Województwie Mazowieckim

8 czerwca 2022 r., środa, 9:00 – 16:00
Hotel GROMADA, Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 2

W wydarzeniu wzięło udział ponad 110 osób reprezentujących sektor samorządowy, finansowy oraz ekspertów.
Uczestnikom bardzo dziękujemy za aktywny udział i wkład w realizację projektu RoundBaltic.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami dostępnymi poniżej po kliknięciu w tytuł wystąpienia.

PROGRAM


9:00 – 10:00 Rejestracja i networking

10:00 – 11:00 Sesja plenarna

Moderator: Piotr Maciążek – ekspert branży paliwowo-energetycznej

Otwarcie:

Wprowadzenie:


11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 12:45 Sesje tematyczne równoległe – prezentacje i wprowadzenie do dyskusji

Sesja tematyczna równoległa 1: Finansowanie poprawy efektywności energetycznej w MŚP w Województwie Mazowieckim
Moderator: Pan Maciej Mijakowski, Fundacja Poszanowania Energii
Sprawozdawca: Pani Edyta Żak, Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej, Fundacja Praktyków Biznesu

Sesja tematyczna równoległa 2: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach w Województwie Mazowieckim
Moderator: Pan Andrzej Rajkiewicz, SAPE/NAPE
Sprawozdawca: Pan Piotr Kazimierczyk, Fundacja Poszanowania Energii


12:45 – 13:45 Lunch

13:35 – 14:45 Sesje tematyczne: Dyskusja

Sesja tematyczna równoległa 1

  1. Czy oferta finansowania poprawy efektywności energetycznej MŚP w Województwie Mazowieckim jest wystarczająca?
  2. Jak ułatwić MŚP w Województwie Mazowieckim dostęp do środków poprawy efektywności energetycznej?

Sesja tematyczna równoległa 2

  1. Czy oferta finansowania poprawy efektywności energetycznej w budynkach w Województwie Mazowieckim jest wystarczająca?
  2. Jak ułatwić właścicielom budynków w Województwie Mazowieckim dostęp do środków poprawy efektywności energetycznej?


14:45 – 15:00 Przerwa

Sesja plenarna
15:00 – 16:00 Podsumowanie prac w grupach, zakończenie i rekomendacje na przyszłość

W celu umożliwienia otwartej dyskusji, spotkanie odbędzie się zgodnie z regułą „Chatham House“, co oznacza, że punkty dyskusji nie będą przypisywane żadnej osobie ani organizacji. Nie dążymy do konsensusu poglądów, ale do wygenerowania jak największej liczby pomysłów ważnych dla przyszłości zrównoważonych inwestycji energetycznych na Mazowszu i w Polsce.


Przedsięwzięcie pn.: „RoundBaltic – Okrągłe Stoły ds. Finansowania Efektywności Energetycznej w Polsce – województwo mazowieckie” zostało objęte Honorowym Patronatem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama StruzikaZapraszamy do zapoznania się z Diagnozą regionalną dotycząca wsparcia finansowania efektywności energetycznej w Województwie Mazowieckim.


RAPORT Z DIAGNOZY KRAJOWEJ

Przedmiotem niniejszej diagnozy jest próba:

  1. identyfikacji potencjałów finansowania poprawy efektywności energetycznej w sektorach budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego, jednorodzinnego i użyteczności publicznej oraz w MŚP w Polsce;
  2. ilustracja funkcjonujących instrumentów finansowych i ram dla inwestycji w poprawę efektywności energetycznej;
  3. formułowanie wstępnych rekomendacji w celu zwiększenia zdolności finansowania zrównoważonych inwestycji.

Raport obejmuje diagnozę krajową oraz siedem wojewódzkich.