Pierwszy Regionalny Okrągły Stół dotyczący
Finansowania Efektywności Energetycznej w Województwie Mazowieckim

8 czerwca 2022 r., środa, 9:00 – 16:00
Hotel GROMADA, Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 2


WSTĘPNY PROGRAM (aktualizowany)


9:00 – 10:00 Rejestracja i networking
10:00 – 11:00 Sesja plenarna

Moderator: Piotr Maciążek – ekspert branży paliwowo-energetycznej

Otwarcie:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • SAPE – Pan Andrzej Rajkiewicz, Wiceprezes Zarządu

Wprowadzenie:

 • Jak skutecznie finansować poprawę efektywności energetycznej w budynkach? – Pani Aleksandra Stępniak, Fala Renowacji
 • Diagnoza finansowania efektywności energetycznej w budynkach i MŚP w Województwie Mazowieckim na tle aktualnych priorytetów Unii Europejskiej – Pan Andrzej Rajkiewicz, SAPE
 • Perspektywy finansowania poprawy efektywności energetycznej w Województwie Mazowieckim z wykorzystaniem środków UE w latach 2021-2027 – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych / Urząd Marszałkowski

11:00 – 11:15 Przerwa
11:15 – 12:45 Sesje tematyczne równoległe – prezentacje i wprowadzenie do dyskusji

 1. Finansowanie poprawy efektywności energetycznej w MŚP w Województwie Mazowieckim
  Moderator: Pan Maciej Mijakowski, Fundacja Poszanowania Energii
  Sprawozdawca: Pani Edyta Żak, Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej, Fundacja Praktyków Biznesu
 • Poprawa efektywności energetycznej w MŚP w Województwie Mazowieckim w ofertach instytucji finansowych:
  • Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. – Pan Krystian Malesa, Członek Zarządu
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Pani Marta Olczak, Doradca energetyczny
  • Bank Ochrony Środowiska – Pani Anna Nikodemska-Minota
 • Doświadczenie w Województwie Podlaskim w finansowaniu poprawy efektywności MŚP – Fundusz Wschodni – Pan Artur Piotrowski, Prezes
 • Przygotowanie mazowieckich MŚP do korzystania z crowdfundingu przy pozyskiwaniu środków finansowych na projekty innowacyjne w zakresie poprawy efektywności energetycznej – Pan Remigiusz Kazimierczyk, Fundacja Poszanowania Energii
 1. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach w Województwie Mazowieckim
  Moderator: Pan Andrzej Rajkiewicz, SAPE/NAPE
  Sprawozdawca: Pan Piotr Kazimierczyk, Fundacja Poszanowania Energii
 • Instrumenty finansowania poprawy efektywności energetycznej w budynkach na obszarze Województwa Mazowieckiego:
  • Finansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych
  • Program “Czyste Powietrze” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Pani Katarzyna Szmyt, Doradca energetyczny
  • Kompleksowa obsługa inwestora w zakresie termomodernizacji budynków (one-stop-shop) – Pan Jacek Kisiel, Miasto Warszawa, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Zastępca Dyrektora
  • Wykorzystanie Funduszu Termomodernizacji i Remontów przez właścicieli budynków w Województwie Mazowieckim – Pan Tomasz Makowski, Bank Gospodarstwa Krajowego
  • Poprawa efektywności energetycznej w budynkach w ramach instrumentu finansowego ELENA na przykładzie miasta Piastów – Pani Żaneta Latarowska, Koordynator ds. projektów, Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
 • Zmiana codziennych zachowań na rzecz oszczędności energii w gospodarstwach domowych. Wnioski z eksperymentu miejskiego w Warszawie – Pani dr Agata Dembek, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Przygotowanie mazowieckich MŚP do kooperacji w formule one-stop-shop dla projektów termomodernizacyjnych – Pan inż. Piotr Kazimierczyk, Fundacja Poszanowania Energii


12:45 – 13:45 Lunch

13:45 – 14:45 Sesje tematyczne: Dyskusja

Sesja tematyczna I

 1. Czy oferta finansowania poprawy efektywności energetycznej MŚP w Województwie Mazowieckim jest wystarczająca?
 2. Jak ułatwić MŚP w Województwie Mazowieckim dostęp do środków poprawy efektywności energetycznej?

Sesja tematyczna II

 1. Czy oferta finansowania poprawy efektywności energetycznej w budynkach w Województwie Mazowieckim jest wystarczająca?
 2. Jak ułatwić właścicielom budynków w Województwie Mazowieckim dostęp do środków poprawy efektywności energetycznej?

14:45 – 15:00 Przerwa
15:00 – 16:00 Sesja plenarna: podsumowanie prac w grupach, zakończenie i rekomendacje na przyszłość


Zapraszamy do zapoznania się z Diagnozą regionalną dotycząca wsparcia finansowania efektywności energetycznej w Województwie Mazowieckim.


RAPORT Z DIAGNOZY KRAJOWEJ

Przedmiotem niniejszej diagnozy jest próba:

 1. identyfikacji potencjałów finansowania poprawy efektywności energetycznej w sektorach budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego, jednorodzinnego i użyteczności publicznej oraz w MŚP w Polsce;
 2. ilustracja funkcjonujących instrumentów finansowych i ram dla inwestycji w poprawę efektywności energetycznej;
 3. formułowanie wstępnych rekomendacji w celu zwiększenia zdolności finansowania zrównoważonych inwestycji.

Raport obejmuje diagnozę krajową oraz siedem wojewódzkich.


Kontakt: nape@nape.pl