Drugi Regionalny Okrągły Stół (w formule hybrydowej)
dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej
w Województwie Mazowieckim

22 marca 2023 r., środa, 9:00 – 16:00
Hotel GROMADA, Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 2

W wydarzeniu wzięło udział 97 osób reprezentujących sektor samorządowy, finansowy oraz ekspertów.
Uczestnikom bardzo dziękujemy za aktywny udział i wkład w realizację projektu RoundBaltic.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami dostępnymi poniżej po kliknięciu w tytuł wystąpienia.

PROGRAM


9:00 – 10:00 Rejestracja i networking

Otwarcie:

Moderator: Pan Andrzej Rajkiewicz SAPE/NAPE

10:00 – 10:05 Urząd Marszałkowski Województwa MazowieckiegoPan Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

10:05 – 10:15 Aktualizacja diagnozy regionalnej, podsumowanie rekomendacji z Pierwszego Mazowieckiego Okrągłego StołuPan Andrzej Rajkiewicz, Wiceprezes Zarządu SAPE

Wprowadzenie:

10:15 – 10:25 Program RePower UE – Od Planu do wdrożeniaPani Aneta Stefańczyk, Instytut Reform

10:25 – 11:25 Blok Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

11:25 – 11:45 Pytania i odpowiedzi

11:45 – 12:05 Przerwa

12:05 – 12:15 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na Mazowszu w ramach instrumentu finansowego ELENA – projekt Mazovia4EEWavePani Żaneta Latarowska, Koordynatorka ds. projektów, Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.

12:15 – 12:25 Pożyczki unijne dla MŚP w dobie kryzysu energetycznegoPan Krystian Malesa, Członek Zarządu, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

12:25 – 12:35 Projekt UE ELENA w Banku Ochrony Środowiska S.A. dla samorządów, MŚP i mieszkalnictwaPani Anna Nikodemska-Minota, Bank Ochrony Środowiska S.A.

12:35 – 12:45 Program pilotażowy EPC+ dla mieszkalnictwa i budynków użyteczności publicznej w formule ESCO, finansowany z Funduszu Modernizacyjnego UEPan Piotr Obłękowski, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

12:45 – 13:30 Lunch

Moderator: Pan Maciej Mijakowski, Fundacja Poszanowania Energii

13:30 – 13:50 Program TERMO w nowej odsłoniePan Tomasz Makowski, Bank Gospodarstwa Krajowego

13:50 – 14:05 Program “Czyste Powietrze” w Województwie Mazowieckim na tle innych województw i wobec nowych wyzwańPani Katarzyna Szmyt, Doradca energetyczny, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

14:05 – 14:20 Kompleksowa obsługa inwestora w zakresie termomodernizacji budynków (one-stop-shop) STOP SMOGPan Jakub Kułach, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Urząd m.st. Warszawy

14:20 – 14:35 Realizacja termomodernizacji budynków JST w formule PPPPan Artur Zieliński, Wiceprezydent Miasta Płock

14:35 – 14:50 Zadania z zakresu ochrony powietrza w kontekście dofinansowań z UEPani Marta Olczak, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

14:50 – 15:00 Pytania i odpowiedzi

15:00 – 15:15 Przerwa

15:15 – 16:00 Dyskusja

  1. Czy oferta finansowania poprawy efektywności energetycznej w samorządach, MŚP i mieszkalnictwie jest wystarczająca?
  2. Jak ułatwić dostęp do środków poprawy efektywności energetycznej?
  3. Jak kontynuować debatę nad poprawą dostępności finansowania efektywności energetycznej dla beneficjenta?


Podsumowanie prac z udziałem Pani Céline Tougeron, Komisja Europejska, Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA).
Zakończenie i rekomendacje na przyszłość.

W celu umożliwienia otwartej dyskusji, spotkanie odbędzie się zgodnie z regułą „Chatham House“, co oznacza, że punkty dyskusji nie będą przypisywane żadnej osobie ani organizacji. Nie dążymy do konsensusu poglądów, ale do wygenerowania jak największej liczby pomysłów ważnych dla przyszłości zrównoważonych inwestycji energetycznych na Mazowszu i w Polsce.


Przedsięwzięcie pn.: „RoundBaltic – Okrągłe Stoły ds. Finansowania Efektywności Energetycznej w Polsce – województwo mazowieckie” zostało objęte Honorowym Patronatem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama StruzikaZapraszamy do zapoznania się z Diagnozą regionalną dotycząca wsparcia finansowania efektywności energetycznej w Województwie Mazowieckim.


RAPORT Z DIAGNOZY KRAJOWEJ

Przedmiotem niniejszej diagnozy jest próba:

  1. identyfikacji potencjałów finansowania poprawy efektywności energetycznej w sektorach budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego, jednorodzinnego i użyteczności publicznej oraz w MŚP w Polsce;
  2. ilustracja funkcjonujących instrumentów finansowych i ram dla inwestycji w poprawę efektywności energetycznej;
  3. formułowanie wstępnych rekomendacji w celu zwiększenia zdolności finansowania zrównoważonych inwestycji.

Raport obejmuje diagnozę krajową oraz siedem wojewódzkich.