Pierwszy Regionalny Okrągły Stół (online)
dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej
w Województwie Podlaskim

27 stycznia 2022 r., czwartek, 9:00 – 14:30

W wydarzeniu wzięło udział ponad 40 osób reprezentujących sektor samorządowy, finansowy oraz ekspertów i spółdzielnie mieszkaniowe.
Uczestnikom bardzo dziękujemy za aktywny udział i wkład w realizację projektu RoundBaltic.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami dostępnymi poniżej po kliknięciu w tytuł wystąpienia.

PROGRAM

SESJA PLENARNA

Powitanie i otwarcie
Andrzej Rajkiewicz – Wiceprezesz Zarządu SAPE

SESJA TEMATYCZNA 1: Aspekty finansowe i energetyczno-ekologiczne poprawy efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

SESJA TEMATYCZNA 2: Aspekty finansowe i energetyczno-ekologiczne poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach i budynkach użyteczności publicznej

SESJA PLENARNA
Podsumowanie pracy podczas sesji tematycznych; podsumowanie Podlaskiego Okrągłego Stołu zorganizowanego w ramach programu RoundBaltic.


RAPORT Z DIAGNOZY KRAJOWEJ

Przedmiotem niniejszej diagnozy jest próba:

  1. identyfikacji potencjałów finansowania poprawy efektywności energetycznej w sektorach budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego, jednorodzinnego i użyteczności publicznej oraz w MŚP w Polsce;
  2. ilustracja funkcjonujących instrumentów finansowych i ram dla inwestycji w poprawę efektywności energetycznej;
  3. formułowanie wstępnych rekomendacji w celu zwiększenia zdolności finansowania zrównoważonych inwestycji.

Raport obejmuje diagnozę krajową oraz siedem wojewódzkich.


Kontakt: nape@nape.pl