Zmiana metodyki wyznaczania świadectw charakterystyki energetycznej w Polsce

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem pt. „Zarys koncepcji zmian metodyki wyznaczania świadectw charakterystyki energetycznej w Polsce”, którego autorem jest dr inż. Jerzy Kwiatkowski. Pełną wersję artykułu znajdą Państwo w bezpłatnym magazynie Warunki Techniczne.PL skierowanym do wszystkich profesjonalistów zainteresowanych tematyką przepisów techniczno-budowlanych oraz rozwojem nowoczesnych budynków. Magazyn można pobrać na stronie internetowej magazyn.warunkitechniczne.pl.

System świadectw charakterystyki energetycznej budynków obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2009 roku, a wprowadzono go poprzez dyrektywę (EPBD) z 2002 roku, w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. W kolejnych latach dyrektywa ta była przekształcana (2010 i 2018 rok). Zgodnie z nią, państwa członkowskie UE mają m.in. określone obowiązki związane ze sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków czy systemem ich weryfikacji. Dyrektywa nakazała również tym państwom wprowadzenie definicji budynku o niemal zerowym zużyciu energii.

Autor artykułu zastanawia się czy można tak zmienić metodę wyznaczania charakterystyki energetycznej w Polsce, aby system świadectw wspierał dodatkowo poprawę standardu energetycznego budynków. System świadectw nie jest obecnie wykorzystywany w pełnym stopniu. Wprowadzenie odpowiednich propozycji modyfikujących samą metodyką obliczeń charakterystyki energetycznej, poprawa istniejących funkcjonalności lub wprowadzenie nowych, mogłyby poprawić efektywność energetyczną w sektorze budynków.

W niniejszym artykule opisano jak wygląda system świadectw w Europie, nakreślono metodykę obliczeń świadectw charakterystyki energetycznej w Polsce oraz zaproponowano zmiany, które można do niej wprowadzić.

Kontakt

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.