VIII Konferencja Naukowa “Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

Branża energetyczna po raz kolejny spotka się w Rzeszowie. Okazją będzie VIII Konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbędzie się w dniach 11 – 12 września 2023 r.

VIII edycja konferencji odbędzie się, jak co roku, w nowoczesnym budynku Centrum Konferencyjnego Politechniki Rzeszowskiej (al. Powstańców Warszawy). W konferencji bierze udział kilkaset osób, a kilka tysięcy ogląda transmisje na ekranach komputerów i smartfonów.

W sektorze energetycznym, a zwłaszcza polityce energetycznej i bezpieczeństwie energetycznym dużo się dzieje – mówi prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, rektor Politechniki Rzeszowskiej. – Mówię tu nie tylko o wydarzeniach politycznych, ale też o przemyśle, jak również o badaniach naukowych. Jednym z najpoważniejszych od lat przeglądów w tej dziedzinie jest właśnie rzeszowska konferencja energetyczna.

Konferencja będzie mieć międzynarodowy charakter. Są już wstępne deklaracje udziału badaczy ze Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, a także ekspertów z międzynarodowych organizacji branżowych. W konferencji biorą udział osoby z różnych ośrodków, eksperci, analitycy, przedstawiciele samorządów i administracji rządowej, w tym ministrowie i wiceministrowie.

Tematyką VIII Konferencji będzie bezpieczeństwo energetyczne analizowane przez pryzmat geopolityki i geoekonomii. W tym kontekście mowa będzie o wykorzystaniu strategicznej infrastruktury energetycznej, zarówno przesyłowej, a także dystrybucyjnej. Nie zabraknie dyskusji o gospodarce wodorowej, morskiej energetyce wiatrowej, fotowoltaice, nowych materiałach dla sektora energii, a także energetyce jądrowej. Planowane są panele we współpracy z NATO.

Konferencja będzie także okazją do dyskusji nt. wpływu rosyjskiej agresji na Ukrainę na bezpieczeństwo energetyczne państw NATO i samego sojuszu. Ważnym elementem rozmów będzie także konieczność pogłębionej analizy w zakresie ochrony energetycznej infrastruktury krytycznej przez NATO i sojuszników, w tym podwodnej – m.in. Baltic Pipe – mówi Dominik Jankowski doradca polityczny i kierownik Wydziału Politycznego w Stałym Przedstawicielstwie RP przy NATO.

Istotnym elementem będą aspekty związane z dezinformacją w sektorze energii i sposoby jej przeciwdziałania. Planowany jest też panel poświęcony historii sektora energii, w tym roli polskich przedsiębiorców i naukowców w tej dziedzinie.

W sposób konsekwentny integrować będziemy środowisko naukowe z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich, a także w coraz większym stopniu chcemy dostrzegać młode osoby włączając je do dyskusji, a także gminy, bez których proces transformacji energetycznej w Polsce będzie utrudniony – zapowiada pomysłodawca cyklu konferencji dr hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowskiej oraz prezes Instytutu Polityki Energetycznej.

Tradycyjnie podczas konferencji zostaną wręczone nagrody im. Ignacego Łukasiewicza dla osób i instytucji zaangażowanych w kreowanie bezpieczeństwa energetycznego. Po raz trzeci rozstrzygnięty zostanie także Konkurs na najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd.


Tytuł Konferencji: VIII Konferencja Naukowa “Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”
Termin: 11-12 września 2023


Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie to powstały w 2015 r. niezależny think tank grupujący ekspertów zajmujących się energetyką. Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą, ekspercką, propaguje naukę i wiedzę o polityce energetycznej. Wydaje też analizy, raporty, książki czy anglojęzyczne czasopismo naukowe Energy Policy Studies.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie jest publiczną techniczną uczelnią akademicką stanowiącą część narodowego systemu edukacji i nauki. Kształci nowoczesne kadry dla gospodarki narodowej. Jej początki sięgają 1951 r.

Kontakt

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.