Strona główna>Informacje>Termomodernizacja>Audyty

Audyty

Zgodnie z zapisami Ustawy o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów warunkiem niezbędnym dla uzyskania premii termomodernizacyjnej/remontowej jest przedstawienie audytu energetycznego/remontowego modernizowanego budynku.

Audyt energetyczny/remontowy to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz/lub oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Droga postępowania przy staraniu się o przyznanie premii termomodernizacyjnej: