Audit Plus

Enhancing energy audits schemes in Energy Intensive Industries with practical approaches

REFORMERS

Renewable Energy Valleys to increase energy security while accelerating the green transition in Europe

RoundBaltic

Promoting Smart Finance for Smart Buildings

BuildUp Skills II Poland

RINNO

H2020 project to develop and demonstrate an operational interface with augmented intelligence and an occupant-centered approach that will facilitate the whole lifecycle of building renovation .

Development of methodology of Carbon Footprint assessment for buildings in Poland

X-tendo

eXTENDing the energy performance assessment and certification schemes via a mOdular approach

innoveas

INNOVativing the uptake of Energy Auditing Schemes for SMEs

Renaissance

Renewable integration
and sustainability
in energy communities

Increasing renovation rate of buildings in Visegrad countries through Renovation Wave

The European Commission (EC) present individual proposals within the Renovation Wave (RW) to help renovate buildings. Public debateat the V4 level is desirable with the aim to motivate governments to consider public position and to deliver the position of relevantstakeholder

Buildings for the Visegrad Future

Cohesion Fund 2021-2021 - recommendations

DREEAM

Zintegrowane podejście do modernizacji budynków mieszkalnych

EMPI

Energy management in industry according to the EN ISO 50001 standard

RentalCal

Energy efficiency in the residential sector

MŚP Energy CheckUp

Efektywność energetyczna MŚP

BioEnergy Farm 2

Mikro biogazownie rolnicze

Bulding Market Brief

Krajowe uwarunkowania sektora budowlanego i wskaźniki, które można bezpośrednio porównywać pomiędzy krajami

EU-PUBREP

Modernizacja budynków użyteczności publicznej

City Finance Lab - First Full Cycle

System kontraktowania energetycznego celu stymulowania głębokiej modernizacji budynków w miastach

ESCO dla Samorządów

Preparation and implementation of a deep energy modernization of public utility buildings under the public-private partnership

RENEW SCHOOL

Efektywność energetyczna budynków

ZEBRA2020

Efektywność energetyczna budynków

RenoValue

Efektywność energetyczna w wycenie nieruchomości

BioEnergyFarm

Bioenergia w rolnictwie

UMBRELLA

Efektywność energetyczna budynków

Ecolabel

Ecolabelling, analiza dróg i projektów drogowych w cyklu życia

MATRID

Zintegrowane projektowanie

Dom Przyjazny

Promocja efektywności energetycznej

LiCEA

Audyty energetyczne MŚP

ICE-WISH

Promocja efektywności energetycznej

PolSEFF

Program Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce dla małych i średnich przedsiębiorstw

TABULA

Typologia budynków dla oceny ich efektywności energetyczne

NORTH PASS

Promocja budownictwa niskoenergetycznego na północnoeuropejskich rynkach budowlanych

Bucharest S1 thermal rehabilitation

Weryfikacja rezultatów projektu

GEF POLSKA

Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej

System Zielonych Inwestycji - GIS

Finansowanie przedsięwzięć

PROMOTION 3E

Promocja energooszczędnego sprzętu AGD

Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku

Planowanie energetyczne

BUILD UP

Europejski portal poświęcony efektywności energetycznej budynków

ASIEPI

Ocena i poprawa wprowadzania dyrektywy EPBD

PolySMART

Poligeneracja energii wykorzystująca zaawansowane technologie produkcji chłodu z ciepła dla klimatyzacji i instalacji chłodniczych małej i średniej skali

INTEND

Planowanie z wykorzystaniem Zintegrowanych Systemów Energetycznych – ZSE – w budynkach użyteczności publicznej

BEST RESULT

Promocja technologii i systemów energetycznych dla budownictwa opartych o paliwa odnawialne

GROUND REACH

Osiągniecie celów protokółu z Kioto poprzez powszechne stosowanie gruntowych pomp ciepła w budownictwie

DATAMINE

Ocena wskaźników energetycznych wykorzystywanych przy certyfikacji energetycznej budynków

GREEN IT

Inicjatywa na rzecz promocji eko-wyrobów w przemyśle budowlanym

SUMMERHEAT

Wykorzystanie latem ciepła produkowanego w kogeneracji

INOFIN

Innowacyjne schematy finansowania modernizacji budynków komunalnych w Zjednoczonej Europie

EPBD Platform

Platforma na rzecz wspierania Dyrektywy EPBD

GREEN CITY BUILDINGS

Zrównoważone budownictwo

BEEN

Sieć wspierająca efektywność energetyczną w zasobach mieszkaniowych państw rejonu Morza Bałtyckiego